Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Specialtandlægeuddannelse i Ortodonti - genopslag

Én specialtandlægeuddannelsesstilling i ortodonti er ledig til besættelse pr. 1. september 2018. Specialtandlægeuddannelsesstillingen er fuldtids og af 3 års varighed. Uddannelsen foregår ved Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Uddannelsen, der er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, foregår efter Sundhedsstyrelsens cirkulære om uddannelse til specialtandlæge i ortodonti og hospitalsodontologi, CIR nr. 203 af 09/12/1991 (www.sst.dk).  
 
Kvalifikationskrav  
Forudsætningen for at påbegynde specialtandlægeuddannelsen i ortodonti er, at ansøgeren er tandlæge og har været fuldtidsbeskæftiget i mindst 2 år med praktisk klinisk odontologi, heraf mindst 1 år med børne- og ungdomstandpleje, svarende til 1440 timer, samt dokumenteret tilladelse til selvstændigvirke. Gennemført kursus i ”Cone Beam CT” vil være en fordel.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning sker iht. Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC.  
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af specialtandlægeuddannelsen, Liselotte Sonnesen (35 32 66 70 eller alson@sund.ku.dk).  
 
Procedure  
Ansøgningerne vil blive behandlet af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Det forventes, at flere ansøgere vil blive indkaldt til samtale/samtaler. Vi forventer at afholde samtaler i uge 11 og 12, 2018. Det er Sundhedsstyrelsen, der foretager den endelige godkendelse af de kandidater, der indstilles.  
 
Ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation sendes elektronisk ved at klikke på linket i opslaget.  
Frist for ansøgninger er søndag den 11. marts 2018 kl. 23.59.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.  
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 11-03-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Odontologisk Institut / Tandlægeskolen

Søg i stillinger