Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studievejleder til Institut for Statskundskab på Københavns Universitet

Institut for Statskundskab søger med tiltrædelse den 1. juni 2018 eller snarest muligt derefter en visionær kollega til en nyoprettet studievejlederstilling i instituttets studievejledning.  
 
Studievejledningen varetager kontakten med instituttets ca. 2.000 studerende, både direkte gennem personlig vejledning og kollektive oplæg samt indirekte gennem diverse hjemmesider.  
 
Arbejdsopgaver 
I hverdagen kommer du primært til at indgå i et tæt samarbejde med medarbejderne i studievejledningen, som består af to studenterstudievejledere og en studievejleder. Sekundært vil du også komme til at samarbejde med studieadministrationen, studieleder på Institut for Statskundskab og forskellige enheder på det Samfundsvidenskabelige Fakultet.  
 
Stillingen som studievejleder er oprettet for at styrke instituttets studievejledning både indadtil og udadtil. Instituttets mål er at forebygge frafald og forsinkelse blandt de studerende, at sikre et godt studiemiljø for både danske og internationale studerende samt fortsat at udvikle det høje faglige niveau på uddannelserne.  
 
Som studievejleder vil du sammen med de andre ansatte i studievejledningen få ansvaret for, at studievejledningen fungerer effektivt, leverer vejledning på et højt, professionelt niveau og har et godt arbejdsmiljø. Dette indebærer bl.a., at du skal arbejde med dag-til-dag vejledning, introduktionsdage på uddannelserne, kommunikation på hjemmesider, rekruttering på uddannelserne og meget mere. Du skal dermed både stå for driften af eksisterende studieunderstøttende aktiviteter i studievejledningen samt udvikle visioner for, hvordan nye initiativer kan udformes for at understøtte studiemiljøet fagligt og socialt.   
 
Dertil kommer, at du skal samarbejde med kollegerne i studieadministrationen om den løbende udvikling af administrative processer samt samarbejde med studieleder om uddannelsernes opbygning og udvikling.  
 
Du skal derfor beskæftige dig med  
 • at videreudvikle strategien for instituttets studievejledning i samarbejde med medarbejderne i studievejledningen. Strategien skal blandt andet sikre sammentænkning af at individuel, kollektiv og digital vejledning. 
 • at være en aktiv sparringspartner for dine kollegaer i studievejledningen, studieleder, medarbejdere i studieadministrationen og medarbejdere på fakultetet 
 • at gennemføre vejledningssamtaler, vejledning pr mail og telefon samt afholde oplæg og workshops 
 • at indgå i arbejdet med optag på instituttets uddannelser 
 • at indgå i arbejdet med revision af studieordninger 
 • at deltage i møder med samarbejdspartnere på både institut-, fakultets- og KU-niveau  
Du har 
 • en videregående uddannelse på kandidatniveau 
 • erfaring med skriftlig og mundtlig formidling på dansk og engelsk 
 • vejledererfaring på universitetsniveau, herunder eventuelt en AC-vejlederuddannelse fra AEU (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte)  
 • kendskab til love og regler på området med lyst til at holde dig ajour og et godt blik for konsekvenser af regler – både for de studerende og for organisationen som helhed 
 • en god fornemmelse for de studerendes problemstillinger og gerne indsigt i de særlige udfordringer for studievejledning af instituttets studerende. Herunder er det en fordel, at du har kendskab til fagområdet statskundskab og samfundsfag. 
 • erfaring med at håndtere udfordrende situationer og en robust personlighed 
 • erfaring med at arbejde selvstændigt og et personligt drive, der sikrer opgavernes fremdrift og gennemførelse  
 
Du er 
 • analytisk og systematisk 
 • imødekommende og tillidsvækkende  
 • god til at samarbejde med folk med forskellige baggrunde   
 • konstruktiv  
 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Vi tilbyder 
 • en udviklende arbejdsplads med mulighed for at realisere studieunderstøttende ideer  
 • et alsidigt job med en bred kontaktflade internt og eksternt 
 • samarbejde og sparring med studievejledere, studieleder, kollegaer i studieadministrationer, både på instituttet, på tværs af fakultet og på resten af KU 
 • gode kollegaer, der er engagerede i at udvikle arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø 
 • fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden (flextidsordning) 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten (AC- overenskomsten) med indplacering som fuldmægtig med mulighed for forhandling af tillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. 
 
Ved spørgsmål til stillingen 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til studievejleder Louise Rønne, 3533 4732, ltr@ifs.ku.dk eller til Studieleder Anders Berg-Sørensen, 3532 3449, abs@ifs.ku.dk .
 
Du kan læse mere om Institut for Statskundskab på www.polsci.ku.dk.
Ansøgning bilagt CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelle referencer bedes sendt online – via jobportalen. Tryk på "Søg stillingen" nederst i opslaget.  
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).  
 
Ansøgningsfrist:  1. april 2018 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vurderes ikke. 
 
Ansættelsessamtaler  
Vi indkalder til ansættelsessamtaler i slutningen af uge 15.  
 
Vi holder ansættelsessamtaler i uge 16, forventeligt tirsdag d. 17. og onsdag 18. april 2018.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-04-2018
Ansættelsesdato: 01-06-2018
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger