Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Institut for Farmaci søger laborant

Institut for Farmaci ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger laborant til forskning og undervisning. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller senest 1. juni 2018.  
 
Om os 
Institut ved Farmaci beskæftiger omkring 190 personer fordelt på 45 fastansatte forskere, ca. 50 teknisk-administrativt personale (TAP), 76 ph.d.-studerende, samt en række andre ansatte. Instituttets kerneopgaver er forskning, undervisning og formidling vedrørende lægemidler. Disse aktiviteter dækker en lang række aspekter vedrørende lægemidler fra molekyle til samfund. Aktiviteterne omfatter elementer som formulering, fremstilling og analyse af lægemidler, såvel som beskrivelse af lægemidlers og lægemiddelstoffers skæbne i kroppen, samt endelig anvendelse og brug af lægemidler af patienter og i samfundet som helhed.  
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.700 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende internationalt miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Uddannelse, Forskning, Videndeling og Formidling.  
 
Dine arbejdsopgaver  
Stillingen indebærer ansvar for planlægning og udførelse af undervisning på øvelseskurser inden for farmaceutisk, analytisk og fysisk kemi. Kurserne er knyttet til bachelor og masteruddannelserne. Derudover indebærer stillingen ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af eksperimenter til karakterisering og analyse af lægemidler, lægemiddelstoffer og forskellige bæresystemer for disse. Varetagelse af en lang række praktiske opgaver i forbindelse med laboratoriernes drift er en væsentlig del af stillingen. De praktiske opgaver omfatter f.eks. vedligeholdelse og service af instrumenter og udstyr, indkøb og registrering forbrugsvarer og kemikalier, samt oplæring/undervisning af nye brugere. 
 
Vi tilbyder  
En god og spændende arbejdsplads med stor medindflydelse på planlægning og løsning af opgaver i forbindelse med undervisning og forskning. Vi lægger vægt på godt teamarbejde og fælles ansvar for opgavernes udførelse. Dagligdagen er præget af en uformel omgangstone og godt humør. 
 
Kvalifikationer 
Vi søger en løsnings-orienteret team-player, og vi lægger særlig vægt på, at du har: 
  • en uddannelse som laborant eller lignende 
  • erfaring med fremstilling, analyse og kvalitetssikring af lægemidler  
  • erfaring med analyse- og separationsmetoder, f.eks. HPLC, spektroskopi, mikroskopi  
  • erfaring med bestemmelse af fysisk-kemiske parametre (f.eks. opløselighed, partikelstørrelse og fordelingskoefficienter)  
  • erfaring med og/eller lyst til at arbejde med farmakologisk aktive stoffer 
  • lyst til at lære, udvikle og trouble-shoote nye analysemetoder og apparaturer inden for ovenstående områder 
  • lyst til at instruere og vejlede studerende 
  • lyst til en stilling med mange varierende arbejdsopgaver 
  • kan kommunikere på engelsk (skrift/tale) 
  • mulighed for fleksibel arbejdstid 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes besat snarest muligt.  
Stillingen er på fuld tid.  
 
Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for Dansk Laborantforening tilknyttet HK. Ansættelsen er med indplacering i løngruppe 4. Der kan forhandles tillæg efter kvalifikationer. 
 
Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lektor Jesper Østergaard, tlf. +4535336138 eller e-mail jesper.ostergaard@sund.ku.dk.  
 
Sådan søger du 
Send ansøgning, CV samt relevant dokumentation elektronisk via nedenstående link ’Søg stillingen’. 
 
Vi afholder samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt og senest torsdag den 22. marts 2018
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Københavns Universitet præger aktivt sin samtid gennem fremragende forskning, uddannelse og samarbejde. KU hører til de højest rangerende universiteter i Europa og er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. I dag omfatter KU 39.000 studerende og 10.000 ansatte tilknyttet seks fakulteter: humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jesper Østergaard

Info

Ansøgningsfrist: 22-03-2018
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Farmaci

Søg i stillinger