Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Laborantpraktikant hos ISIM

Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns universitet kan tilbyde 2 praktikpladser fra August 2018 til 2 laborantelever, der har bestået den teoretiske del af laborantuddannelsen. Praktikpladsen er af et års varighed. 
 
Instituttet hører til under Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet og udfører forskning baseret på eksperimenter, observationer, feltarbejde og teoriudvikling inden for immunologi og mikrobiologi. 
 
Praktikplads 1: vil være i forskningsgruppen ”VAR2CSA vaccine” teamet ved Center for Medicinsk Parasitologi. 
 
Vi søger en laborantpraktikant som kan indgå i vores gruppe. Vores arbejde er fokuseret omkring at udvikle vacciner og andre produkter som på kort sigt kan testes i mennesker i kliniske afprøvninger. Vi arbejder både med vacciner som vi håber på kan beskytte gravide kvinder i Afrika mod malaria og HPV virus infektion såvel som vacciner der skal beskytte mod forskellige former for kræft. Fornyligt opdagede vi at et malariaprotein (VAR2CSA) kan bruges til at bekæmpe kræft med, og en stor del af teamet er fokuseret på at udnytte dette til nye kræftbehandlings-metoder såvel som nye måde at diagnosticere kræft på. I den forbindelse vil man komme til at arbejde med de nyeste metoder indenfor medicinudvikling. Metodemæssigt vil man komme vidt omkring og både arbejde med proteiner, DNA, dyreforsøg og cellearbejde. Indenfor VAR2CSA gruppen gør vi brug af en lang række avanceret udstyr som man også vil komme til at prøve kræfter med. Vores institut er placeret i toppen af det nye Maersk tårn, og tilbyder et attraktivt arbejd og social miljø. 
 
Praktikplads 2: vil være i forskningsgrupperne ’The Eye Research Unit’  og  ”T-Cell group” hvor der fokuseres på grundlæggende immunologi og okulær biologi og immunologi. Vi forsøger at forstå og karakterisere mekanismer med betydning for immunregulering og celle overlevelse. 
 
Følgende teknikker anvendes i laboratoriet: 
  • Celle arbejde Cellekulturer - opsætning og vedligeholdelse af mammale- og murine celle-linier 
  • Mikroskopi 
  • Oprensning af PBMC’er, T celler og monocytter fra blod 
  • Proliferation, Flow cytometri og Celledødsassay, Protein og immunkemiskemetoder 
  • Proteinoprensning ved søjlechromatografi, SDS-PAGE, Western Blot, BCA og ELISA 
  • Molekylærbiologi 
  • RNA oprensning, cDNA syntese, Q-RT-PCR og Microarray 
 
Ansættelsesvilkår:
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk  Laborantforening under HK/STAT. 
Ansøger som er over 25 år ved ansættelsesstart ydes voksenelevløn. 
 
Ansøgningsprocedure:
Indsend skriftlig ansøgning, hvori der er en kopi af førsteårskarakteren og evt. tidligere eksamenspapirer. Derudover skal man skrive sit tlf.nr. og E-mail adresse. Ansøgningen bedes modtaget senest 23-03-2018. Ansøgningen skal  sendes elektronisk via link "Søg stillingen" 
 
Jobsamtaler vil finde sted i uge 15 
Herefter vil alle få besked. 
 
Kontaktoplysninger:
Lise Lotte Nielsen 
ISIM, Panum, Bygn. 07-13-56 
Blegdamsvej 3, 2200 København N 
E.-mail: llbn@sund.ku.dk 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 23-03-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Søg i stillinger