Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Laborantpraktikanter

Københavns Universitet, Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), søger 2 laborantpraktikanter pr. 1. september 2018 til 31. august 2019. Stillingerne er på fuld tid.  
 
Du tilbydes en uddannelse i et spændende, kreativt og attraktivt forsknings- og undervisningsmiljø inden for fødevareområdet. Institut for Fødevarevidenskab ligger centralt på Frederiksberg (København) i en nyere bygning med gode laboratoriefaciliteter.  
 
Uddannelsen vil foregå i et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø, hvor praktikanterne vil blive tilknyttet forskellige forskningsprojekter. Arbejdssproget vil veksle mellem dansk og engelsk. Uddannelsen tager sigte på, at praktikanterne oparbejder egen sikkerhed og selvstændighed i laboratoriearbejdet. Praktikantstillingerne er placeret ved Sektion for Ingrediens og Mejeriteknologi:  
 
Sektionen fokuserer overordnet på, at forstå sammenhængen mellem råvare, procesteknologi og kvalitet af fødevarer. Vi arbejder både med avanceret analyseudstyr og pilot plant anlæg hvor vi kan simulere industriprocesser i lille skala.  
 
Praktikanterne vil være med i sektionens forskellige forskningsprojekter, og desuden bistå laboranterne ved afvikling af kurser for studerende. Desuden vil praktikanterne deltage i alment laboratoriearbejde med blandt andet fremstilling af reagenser og specialbuffere, titrering, pH-målinger, ekstraktion, prøvebehandling, protokollering, dokumentation, resultatbehandling og laboratoriesikkerhed.   
 
Laborantpraktikanterne vil blive tilknyttet laboranter i gruppen og mulige arbejdsopgaver er projekter som fokuserer på de faktorer og processer, der er vigtige for fødevarers kemiske og fysiske stabilitet. Eksempelvis undersøger vi oxidation og effekten af naturlige antioxidanter på fødevarers kvalitet. For at kunne forstå disse forhold arbejder vi med både modelsystemer og rigtige fødevarer.  
 
Vi bruger en lang række kemiske og fysiske metoder og teknikker til bestemmelse af de forskellige procestrin og til at kunne opklare de mekanismer, der ligger bag.  
 
Praktikanten vil få erfaring inden for fotokemisk og spektroskopisk udstyr (UV-vis, fluorescens, elektron spin resonans) samt en del kromatografiske analysemetoder (primært HPLC).   
 
Kontaktpersoner: Laborant Henriette Erichsen, tlf. 51680430, e-mail: hre@food.ku.dk eller Bente Danielsen, tlf. 3533 3198, e-mail: bsoe@food.ku.dk  
 
Vi tilbyder således en grundig, alsidig og spændende uddannelse der sikrer praktikanten stor selvstændig kompetence. Samarbejdsevner, hjælpsomhed og godt humør er en klar fordel.   
 
Løn- og ansættelsesforhold:  
Stillingerne besættes i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) samt organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat), hvor indplaceringen sker som laborantpraktikant. Hvis du er fyldt 25 år ved ansættelsens start, indplaceres du som voksenpraktikant. 
 
Ansøgning mv.:  
Send din ansøgning bilagt cv, kopi af eksamenspapirer, karakterer for den teoretiske del af uddannelsen, anbefalinger samt dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (klik på linket "søg stilingen" i opslaget). Vi skal have modtaget din ansøgning senest 16. april 2018.   
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/ 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Henriette Rifbjerg Erichsen
E-mail: hre@food.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 16-04-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Fødevarevidenskab

Søg i stillinger