Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Laborant/bioanalytiker med erfaring med forsøgsdyr

Ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet ønskes en stilling som laborant eller bioanalytiker med erfaring med forsøgsdyr besat fra den 1. maj 2018 eller snarest derefter.
 
Yderligere information om instituttet kan findes på http://ivh.ku.dk/.
 
Beskrivelse af forskningsgruppe
Sektion for Komparativ Pædiatri og Ernæring er en forskningsgruppe på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Vi arbejder med forskning inden for ernæring og udvikling omkring fødsel. Forskningen spænder fra analyser i laboratoriet og in vitro cellestudier til in vivo studier i dyremodeller med nyfødte grise som model for (tidligt-fødte) børn. Der forestås også studier med nyfødte børn på hospitaler. Det største fokus for forskningsgruppen er studier på nyfødte grise og det relaterede analytiske arbejde. Gruppen består af ca. 20 medarbejdere med forskellig baggrund, uddannelse og nationalitet, herunder bioanalytikere, dyrepassere, forskere inden for biologi, veterinærvidenskab og klinisk forskning. Du vil blive en del af vores laboratorie- og dyreforsøgsgruppe, som består af to bioanalytikere og én dyrepasser. 
 
Stillingsbeskrivelse
Vi har brug for en erfaren laborant eller bioanalytiker med erfaring med forsøgsdyr, gerne grise, samt laboratoriearbejde. Arbejdet involverer praktisk planlægning og klargøring til eksperimentelle dyreforsøg, håndtering af forsøgsdyr og vedligeholdelse af forsøgsområder, analytisk arbejde i laboratorier med analyse af opsamlet materiale, herunder eksempelvis ELISA, Western Blot, immunhistokemi mm. Forsøgsdyrsarbejdet kører intensivt i perioder, og fleksibilitet og arbejde uden for normal arbejdstid er en del af stillingen. Du kan se frem til spændende og afvekslende arbejdsdage, hvor du er med til at sikre, at vi i forskningsgruppen kan gennemføre intensive dyrestudier, der har stor betydning for børns sundhed og overlevelse.  
 
Arbejdet involverer
 • Praktisk gennemførelse af forskningsprojekter, herunder
  • Prøvetagning (blod, urin, væv m.m.), primært på mindre grise   Klargøring til forsøg (mærkning af rør, prøveforberedelse, opdatering af vejledninger, opsætning etc.)
  • Håndtering af dyr samt kliniske procedurer, delvist uden for normal arbejdstid, herunder aftalt natarbejde
  • Laboratorieanalyser af prøver (blod, urin, vævsprøver, fødevarer, tarmindhold)
  • Klargøring og aflevering af data fra analyser elektronisk i overskuelig form
 • Udarbejdelse og ajourføring af analyseforskrifter og apparaturvejledninger
 • Tilsyn og vedligehold af apparatur samt deltagelse i daglig drift af laboratoriet og dyreforsøgslaboratoriet
 • Sikre at kvaliteten af egne analyser tilknyttet gruppen er optimal
Kvalifikationer
Du er uddannet laborant eller bioanalytiker med erfaring med forsøgsdyr. Du skal have en vis erfaring med analyser af biologiske prøver i laboratoriet. Cirka halvdelen af forskningsgruppen er udenlandske og meget kommunikation foregår på engelsk, hvorfor det er vigtigt, at du er fortrolig med at skrive/læse og tale engelsk.
 
På det personlige plan besidder du gode kommunikations- og samarbejdsevner kombineret med en struktureret måde at arbejde på samt evner at arbejde selvstændigt. Du er rolig og praktisk i din omgang med dyr, og er åben og engageret i en multikulturel gruppe samt i stand til klare en travl hverdag uden at miste overblikket.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK/Stat). Indplacering sker i løngruppe 4 med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.
 
eller
 
Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen for bioanalytikere. Lønindplacering og tillæg forhandles ud fra kvalifikationer.
 
Stillingen som laborant/bioanalytiker er fuld tid (37 timer/ugen). Der er mulighed for at aftale en ugentlig arbejdstid ned til 30 timer. Stillingen er tidsbegrænset til 12 måneder.
 
Spørgsmål
Spørgsmål om stillingen kan stiles til Lektor Stine Brandt Bering på tlf. 353 31092 eller e-mail sbb@sund.ku.dk
 
Ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via KUs Jobportal (klik på linket "Søg stillingen" nederst i opslaget). Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse.  
 
Ansøgningsfristen er den 8. april 2018. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.
 
Der vil blive ført ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere i uge 16-17.
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Stine Brandt Bering
E-mail: sbb@sund.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 08-04-2018
Ansættelsesdato: 01-05-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Søg i stillinger