Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Forskning & Innovation på Københavns Universitet søger studerende til EU-området og webkommunikation

Forskning & Innovation på Københavns Universitet søger studerende til EU-området og webkommunikation  
Kontoret for Forskningsservice (KF) i Forskning & Innovation løser forskerstøtteopgaver på Københavns Universitet i samarbejde med fakulteterne.  
 
Kontoret støtter blandt andet universitetets forskere i at søge midler fra EU’rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, samt efterfølgende administration af de EU-projekter, der koordineres af universitetet.  
 
Kontoret har også ansvaret for at drive og udvikle to portaler. Den ene portal er rettet mod private virksomheder, den anden mod universitetets forskere. Kontoret står desuden for systemet CURIS, hvor alle universitetets forskere skal registrere deres forskningsresultater.  
 
Vi søger to studerende. Den ene skal hjælpe os med EU-området, den anden med webkommunikation.  
 
En forudsætning for ansættelse er at du er aktiv studerende og indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution.  
 
For begge stillinger forestiller vi os, at du er i gang med bachelordelen. Derudover gælder følgende for stillingen på henholdsvis EU-området og webkommunikation.  
 
For stillingen på EU-området:  
 
Hvad skal du lave?  
 • Stå for diverse opgaver såsom at indhente underskrifter fra samarbejdspartnere og udfylde skemaer  
 • Bistå kontorets medarbejdere i forbindelse med faktureringsopgaver  
 • Klargøre data til statistik  
 • Assistere ved afholdelse af oplæg, netværksmøder og workshops.  
Hvad forventer vi af dig?  
• Du er serviceminded og har mod på et overvejende administrativt studiejob  
• Du har gode it-kundskaber inklusiv et godt kendskab til Office-pakken, særligt Excel  
• Du har øje for detaljen  
• Du har gode engelskkundskaber – både skriftlige og mundtlige  
• Du er interesseret i EU-området og vil gerne stifte nærmere bekendtskab med EU’s rammeprogram for forskning og innovation.  
 
For stillingen med webkommunikation:  
 
Hvad skal du lave?  
 • Vedligeholde og udvikle web-portalen ”erhverv.ku.dk” og andre hjemmesider  
 • Vedligeholde og udvikle vejledninger og information til forskere på KU’s intranet (Forskerportalen)  
 • Kvalitetssikre data i CURIS  
 • Ad hoc assistance til kontorets medarbejdere ifm. afholdelse af møder, desk research til analyser mm.  
Hvad forventer vi?  
 • Du har erfaring med webkommunikation  
 • Du har erfaring med CMS-arbejde og gerne Sharepoint  
 • Du er serviceminded  
 • Du har et godt analytisk blik  
 • Du skriver korrekt dansk og engelsk.
Hvordan ansættes du?  
I begge stillinger vil arbejdstiden være op til 15 timer om ugen og med mulighed for selv at planlægge, hvornår du arbejder. Vi er fleksible i eksamensperioder, og vi forventer også, at du er fleksibel og har mod på at yde en ekstra indsats i travle perioder.  
 
Du starter hos os senest den 1. maj 2018. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK/Stat). Minimumstimelønnen er kr. 121,06. Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser.  
 
Vil du vide mere?  
Kontakt chef for Kontoret for Forskningsservice Poul Schjørring på poul.schjorring@adm.ku.dk eller telefon 3532 6603.
 
Hvordan søger du?  
Ansøgning og CV indsendes elektronisk via Jobportalen (tryk på linket ”SØG STILLINGEN”).
 
Vi skal have din ansøgning senest søndag den 8. april 2018 og forventer at holde samtaler torsdag den 12. og fredag den 13. april 2018.
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Poul Aarup Schjørring

Info

Ansøgningsfrist: 08-04-2018
Ansættelsesdato: 01-05-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Forskning & Innovation

Søg i stillinger