Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Institut for Matematiske Fag søger instruktorer

Institut for Matematiske Fag søger instruktorer på kurser, som udbydes på bacheloruddannelsen  
og på kandidatuddannelsen i de matematiske fag i perioden 3. september 2018 – 25. januar 2019, blok 1 og 2.  
 
Ansættelsen er tidsbegrænset for en treårig periode fra d. 01-09-2018 til og med d. 31-08-2021,  
men ophører uden yderligere varsel ved ophør af din indskrivning som studerende.  
 
De ledige instruktorater er på følgende kurser:  
 
Blok 1:  
Introduktion til Matematik, A + C (øvelser, Maple) (MatIntroMat og MatIntroNat)  
Sandsynlighedsregning og Statistik 2 (SS2)  
Diskret matematik for førsteårsstuderende (DisRus)  
Diskret Matematik (Dis)  
Diskrete modeller (DisMod)  
Analyse 2 (An2)  
Kompleks funktionsteori (KomAn)  
Videregående Sandsynlighedsregning 1/ Stokastiske processer 2 (VidSand1/Stok2)  
Introduktion til numerisk analyse (NumIntro)  
Introduktion til økonomi (ØkIntro)  
Makroøkonomi 2 (MakØk2)  
Grundlæggende skadesforsikring (Skade1)  
Statistik for Biokemikere (StatBK)  
Matematik og databehandling (MatDat)  
Statistisk dataanalyse 1 (StatDat1)  
Statistisk dataanalyse 2 (StatDat2)  
Økonometri (StatØ2)  
Stokastiske processer i skadesforsikring (SkadeStok)  
samt *Lektiecafé  
 
Mellemuge: Latex  
 
Blok 2:  
Lineær algebra, A + C (øvelser, Maple) (LinAlgMat og LinAlgNat),  
Introduktion til matematik for de kemiske fag (øvelser + maple), (MatIntroKemi)  
Matematik for biologer (MatBio)  
Sandsynlighedsregning og Statistik (SS)  
Mål & Integralteori (MI)  
Matematisk Fysik (MatFys)  
Stokastiske Processer (Stok)  
Makroøkonomi 1 (MakØk1)  
Mikroøkonomi 2 (MikØk2)  
Matematisk Finansiering (MatFin)  
Kontinuert tids finansiering (FinKont)  
Videregående Sandsynlighedsregning 2 / Stokastiske Processer 3 (VidSand2/Stok3)  
Matematisk Modellering (Model)  
Operationsanalyse 2 (OR2)  
Eksperimental Matematik (XM)  
Quantitative Risk Management (QRM)  
samt *Lektiecafé  
 
Lektiecafé:  
*IMF lektiecafé. Den vil i princippet dække alle kurser, men hovedvægten vil være på førsteårskurserne.  
Der vil blive udarbejdet et vagtskema blandt de tilknyttede hjælpelærere.  
Angiv på din ansøgning om du er interesseret i at indgå i dette vagtskema.  
 
Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er offentliggjort på http://kurser.ku.dk/    
 
Antallet af instruktorater afhænger af antallet af tilmeldte studerende til kurserne.  
 
Arbejdsopgaver  
Instruktorernes opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:  
1. Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser  
2. Ugentlige instruktormøder  
3. Rettelse af opgaver  
 
Kvalifikationer  
Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Matematiske Fag og Økonomisk Institut, der har gennemført en af bacheloruddannelsernes 1 år eller har tilsvarende niveau.  
 
Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.  
 
Lønnen udgør kr. 212,41 pr. time.  
 
Ansøgning:  
Send ansøgning bilagt karakterudskrift, kursusbevis fra Instruktorworkshop, samt bevis for indskrivning på en videregående uddannelse, elektronisk via http://jobportal.ku.dk  så den er universitetet i hænde senest den 1. juni 2018.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Yderligere oplysninger om stillingerne  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser.  
Det fremgår af kursusbeskrivelsen på http://kurser.ku.dk/ hvem der er kursusansvarlig underviser.  
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-06-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Afdeling/Sted: Institut for Matematiske Fag

Søg i stillinger