Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Undervisningsassistenter søges til Datalogisk Institut, blok 1 & 2 i 2018/19

Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU), søger undervisningsassistenter på kurser, som udbydes på bacheloruddannelser og på kandidatuddannelser på DIKU i perioden 3. september 2018 – 3. februar 2019, blok 1 og 2.  
 
De ledige stillinger er på følgende kurser:  
 
Datalogi:  
 • Advanced algorithms and data structures (AADS)  
 • Advanced Computer Systems (ACS)  
 • Advanced programming (AP)  
 • Advanced Topics in Machine Learning (ATML)  
 • Big Data Systems (BDS)  
 • Computersystemer (CompSys)  
 • Disket Matematik og Algoritmer (DMA)  
 • Introduktion til computergrafik (Grafik)  
 • IT-projektledelse (ITP)  
 • IT-sikkerhed (ITS)  
 • Logic in Computer Science (LICS)  
 • Machine Learning (ML)  
 • Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD)  
 • Modelling and analysis of data (MAD)  
 • Programming Massively Parallel Hardware (PMPH)  
 • Programmering og problemløsning (PoP)  
 • Vision and Image Processing (VIP)  
Kommunikation og it:  
 • KOMIT Analyse, design og regulering af it-infrastruktur  
 • KOMIT Grundlæggende datalogi  
 • KOMIT Konceptudvikling og innovation  
Læs mere om arbejdsopgaverne på de enkelte kurser her. Kursusbeskrivelser for de enkelte kurser er også offentliggjort på www.kurser.ku.dk.   
 
Arbejdsopgaver  
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt,- lektor,- eller professorniveau. Arbejdsopgaverne varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:  
 
I forbindelse med kurset:  
a) Selvstændig tilrettelæggelse af undervisningen.  
b) Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser.  
c) Forberedelse af kurset før kursusstart og evt. assistance under eksamen/reeksamen.  
d) Ugentlige instruktormøder, herunder løbende kommunikation med kursusansvarlig og andre instruktorer/undervisningsassistenter om arbejdsopgaver.  
e) Prøveregning og udarbejdelse af opgaver.  
f) Rettelse og godkendelse af opgaver.  
g) Vejledning og besvarelse af spørgsmål fra studerende udenfor øvelsestimerne, fx på Absalon.  
 
Arbejdsopgaver udenfor kursusregi:  
a) Deltagelse i instruktorworkshop på IND, hvis man ikke har deltaget tidligere.  
b) På uddannelsen lærer du didaktiske værktøjer, som du kan bruge i din rolle som instruktor.  
c) Besvarelse af mails etc. fra instituttet vedr. ovenstående arbejdsopgaver, samt overholdelse af deadlines og aftaler.  
 
Kvalifikationer  
Kvalifikationskravet er kandidatniveau i Datalogi. Ansøgere med en kandidatgrad i Matematik, Cognition & It, Kommunikation & IT eller IT og Sundhed kan også komme i betragtning, såfremt de opnåede kompetencer er relevante for kurset. Derudover er det vigtigt, at du taler flydende dansk for at være undervisningsassistent på et BSc-kursus og taler godt engelsk som undervisningsassistent på MSc-kurserne. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 3 år.  Du vil dog kun skulle arbejde de blokke, hvor du får tildelt timer.
 
Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i 'Cirkulærer om timelønnet undervisning samt cirkulærer om censor vederlag' samt bestemmelserne for undervisningsassistent-stillingen som den er beskrevet i 'Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter'.  
 
Det konkrete timetal fastsættes pr kursus forud for hvert semester. Lønnen udgør en timeløn på 240,05 kr.  
 
Ansøgning  
Send din motiverede ansøgning vedlagt karakterudskrift og CV elektronisk ved at klikke på ’Søg stillingen’ nedenfor, så den er universitetet i hænde senest den 21. maj 2018. Hvis du søger en stilling på mere end ét kursus, venligst prioriter kurserne i ansøgningen.  
 
Hvis du i forvejen er ansat som undervisningsassistent på DIKU, så angiv venligst dette øverst i din ansøgning!  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Ansættelsessamtaler  
Du vil I nogle tilfælde blive inviteret til en ansættelsessamtale med den kursusansvarlige underviser. E-mailadresse og telefonnummer skal oplyses på ansøgningen.  
 
Yderligere oplysninger om stillingerne  
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til den kursusansvarlige. Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, hvem der er kursusansvarlig.  
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 21-05-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Afdeling/Sted: Datalogisk Institut

Søg i stillinger