Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), Københavns Universitet, søger en studerende til MEF-tidsskriftet

Stillingen er ledig til besættelse pr. 15. juni eller snarest derefter. Arbejdet består i sekretærbistand til Tidsskrift for Medier, Erkendelse og formidling / Journal of Media, Cognition and Communication. Tidsskriftet har til formål at styrke studerendes og yngre forskeres publicering af forskning inden for instituttets fagområder. Det redigeres af en uafhængig redaktion af yngre og ældre forskere fra instituttets fire afdelinger.  
 
Arbejdet omfatter dels almindelige sekretæropgaver som referat af redaktionsmøder, e-mailkorrespondance og informationsvirksomhed og dels redaktionelle opgaver som korrekturlæsning, vedligeholdelse af tidsskriftets digitale platform samt opsætning af manuskripter til publicering. Da sekretæren forestår korrekturlæsning af dansksprogede artikler, skal ansøgeren have stærke skriftsproglige kompetencer, herunder grammatisk forståelse og omhyggelighed. Erfaring med vedligeholdelse af web-platforme vil være en fordel, men oplæring i det konkrete system vil finde sted.  
Der er god mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af egen arbejdstid, og arbejdet giver god indsigt i alle sider af den faglige, administrative og tekniske produktion af et videnskabeligt tidsskrift.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen omfatter ca. 80 timer i semesteret. I efteråret 2018 vil der være ca. 30-40 timer, og oplæring i produktionen af tidsskriftet vil finde sted. Ansættelse og aflønning sker efter aftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel/organisationsaftale med HK-STAT på minimum kr. 121,06 i timen.  
 
Vi tilbyder  
Et job med mulighed for at præge opgavevaretagelsen på en spændende arbejdsplads med engagerede medarbejdere. Instituttet er beliggende i Københavns Universitets Søndre Campus lige ved Islands Brygge Metrostation.  
 
Ansøgning  
Send elektronisk ansøgning (max. 2 sider), bilagt CV (max. 2 sider), dokumentation for uddannelse og kvalifikationer sendes elektronisk via jobportalen (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest den 1. juni 2018. Der afholdes samtaler i begyndelsen af juni.  
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
For yderligere oplysninger om stillingen kan redaktionschef, professor Stig Hjarvard kontaktes på e-mail stig@hum.ku.dk eller telefon 35328113 eller 23477861.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-06-2018
Ansættelsesdato: 15-06-2018
Afdeling/Sted: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Søg i stillinger