Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studenterinstruktorer til Modul 1 ”Pædagogikken aktuelt”

Hermed søges to studenterinstruktorer til Modul 1 ”Pædagogikken aktuelt” i efteråret 2018.
 
Instruktorerne skal varetage to ugentlige timers tekstlæsning med et hold bestående af ca. 32 studerende i 14 uger. Som en del af faget skal de studerende til eksamen udarbejde en synopsis, der indeholder en afgrænset og begrundet relevant faglig problemetik. Der er afsat et antal timer til planlægning og møder med underviserne. Begge stillinger er på 84 timer. 
 
Ansøgere forventes at have interesse for og indsigt i aktuelle grundproblematikker i pædagogik som fag og videnskab, og særligt at kunne forholde sig analytisk og diskuterende til samme. Endvidere forventes ansøgere at have erfaring med akademisk skrivning og problemindkredsning samt at have lyst til at skulle foranstalte et rum for diskussion, hvor alle kan komme til orde med spørgsmål, der relaterer til pensum, indkredsning af faglige problematikker, at læse tekster og være universitetsstuderende. 
 
Send en kortfattet begrundet ansøgning samt vedlæg cv og eksamensudskrift. Ansøgere kan forvente at blive kontaktet via e-mail i forbindelse med en evt. indkaldelse til ansættelsessamtale. 
 
For nærmere informationer kan en af underviserne på kurset, lektor Peter Østergaard Andersen kontaktes på petoest@hum.ku.dk 
 
Ansættelsesforhold 
Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og SUL for instruktorer ved Københavns Universitet. Timelønnen er kr. 212,41 i niveau december 2017. 
 
Ansøgning og praktiske oplysninger 
Send ansøgning bilagt cv. Karakterudskrift og dokumentation for indskrivning elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk. så den er universitetet i hænde senest 22. maj 2018 kl. 23.59. Ansøgningen skal være på max 2 sider samt cv og eksamensudskrift. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 22-05-2018
Ansættelsesdato: 03-09-2018
Afdeling/Sted: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Søg i stillinger