Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Specialkonsulent til Center for Translational Neuromedicine

Center for Translational Neuromedicine søger en specialkonsulent. Vi er del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og har adresse på Panum. Størstedelen af vores forskere er udenlandske, heriblandt den ene co-director. Vores center er derfor meget internationalt, og vores arbejdssprog er primært engelsk. Pt. er vi 50 forskere og studerende. Forskerne og de studerende er opdelt i to dynamiske forskningsgrupper: Goldman Lab og Nedergaard Lab. Sammen med centeradministratoren vil du udgøre centerets administrationsteam, hvis primære opgave består i at understøtte begge forskningsgrupper inden for samtlige administrative områder.

 

Du er kendetegnet ved at være proaktiv og præcis. Du har lyst til at sætte dig ind i en alsidig arbejdsportefølje, eftersom administrationsteamet skal dække samtlige af centerets administrative opgaver inden for universitetets administrative søjler. Du vil derfor dels få en tæt dialog med fakultetsadministrationen, herunder regnskabscenteret, Forskning og Innovation samt HR-centeret, dels med universitetets fællesadministration. Derudover vil du få en tæt kontakt med centerets to co-directors. Du skal gennem høj kvalitet i administrationsarbejdet understøtte drift og udvikling af forskningen, primært inden for økonomi. Yderligere information om centeret findes her: http://ctn.ku.dk/.

 

Arbejdsopgaver

Som del af centerets administrationsteam vil du skulle forholde dig aktivt til alle universitetets administrative søjler. Disse spænder over alt fra økonomi til arbejdsmiljø – og alt derimellem. Dine arbejdsopgaver vil altså være alsidige og blandt meget inkludere:

 

 • Primært: Økonomiadministration af eksterne projekter – budgetlægning, afrapportering og løbende opfølgning – i tæt dialog med fakultetets regnskabscenter

 • Kvartalsopfølgning på interne midler

 • Understøttelse af centerets forskere i deres fondsansøgninger, herunder rådgivning og budgetlægning – både til unge ph.d.-studerende og professorer

 • Indkøb og opfølgning – herunder videreudvikle indkøbsaftaler

 • Anden drift i forbindelse med fakturaopgaver

 • Tæt kontakt med sektionens samarbejdspartnere både inden for universitetet og vores udenlandske projektpartnere

 • Aktiv videreudvikling og etablering af centerets arbejdsprocesser og udarbejdelse af retningslinjer

 • Sikring af høj kvalitet i administrationens arbejde

 • Understøttelse til centerets to forskningsgruppeledere/co-directorer

 • Og rigtig mange ad hoc-opgaver…

Baggrund og kvalifikationer

For at søge stillingen som specialkonsulent ved Center for Translational Neuromedicine forventer vi, at du:

 

 • har en relevant kandidatgrad og solid administrativ erfaring

 • er særdeles talstærk og superskarp til Excel

 • er proaktive og evner hurtigt at danne dig et overblik

 • har nemt ved at sætte dig ind i regler og lovgivning

 • er fagligt skarp og har stærke analytiske evner

 • arbejder selvstændigt og systematisk, men samtidig kan håndtere mange afbrydelser

 • kan håndtere og overholde mange overlappende frister  i et til tider hektisk tempo

 • har lyst til at understøtte et ambitiøst neurovidenskabeligt forskningsmiljø

 • trives i et internationalt miljø og anser engelsk som et naturligt sprog – også i faglige og sociale sammenhænge

 • har nemt ved at arbejde i universitetets talrige IT-systemer

 • har gode formuleringsevner, mundtligt og skriftligt, på både dansk og engelsk

Vi tilbyder

Vi tilbyder en stilling i et ungt og internationaltforskningsmiljø, hvor ingen dage er ens, og hvor arbejdstempoet og ambitionsniveauet er højt. Du vil sammen med centeradministratoren udgøre et lille, engageret team, hvis primære opgave er at understøtte forskerne.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er permanent og fuldtid. Ansættelse og aflønning sker efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Dit arbejdssted vil være Center for Translational Neuromedicine på Panum, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centeradministrator Ann Christensen, ann.christensen@sund.ku.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning, cv og dokumentation for uddannelse elektronisk via jobportalen (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget).

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 31. maj 2018. Vi afholder ansættelsessamtaler i løbet af juni.

 

Tiltrædelse vil være snarest.   


SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 31-05-2018
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Center for Translational Neuromedicine (CTN)

Søg i stillinger