Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studerende til Nano-Science Center

Nano-Science Center søger med tiltrædelse 1. juni 2018, eller snarest herefter, en Studerende HK til deltagelse i løsningen af løbende driftsopgaver, med fokus på formidling af nanoscience ved modtagelse af besøgende gymnasieklasser.  
 
Du bliver ansat ved Kemisk Institut, i Sekretariatet i Nano-Science Center, som varetager administrative opgaver i tilknytning til forskning, uddannelse og formidling af nanoscience. Vi arbejder i et team med en løs organisering, men i et venligt arbejdsmiljø og med en uformel omgangstone.
 
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.  
• Modtagelse af skoleklasser og gymnasieklasser med mundtlig præsentation af nanoscience  
• Diverse ad hoc-opgaver  
• Øvrige praktiske opgaver fx i forbindelse med afvikling af arrangementer.  
 
Dine kompetencer  
• Du har mindst 2 års studier tilbage  
• Interesse for at formidle naturvidenskab til gymnasieelever og elever i grundskolen.  
• Gå-på-mod til at løse opgaver i et team og lyst til at løse både store og små opgaver  
• Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt  
 
Det med småt  
• Stillingen er tidsubegrænset, men en forudsætning for ansættelse er, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelsesinstitution.  
• Du vil blive ansat i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/STAT, med indplacering som HK-studerende.  
• Den gennemsnitlige arbejdstid vil højst være 15 timer ugentlig. Arbejdstiderne aftales ad hoc, så de passer ind med dit studie. Der udvises fleksibilitet i eksamensperioder.  
• Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerkoordinator Tine Buskjær Nielsen på telefon 21 16 20 70. Du kan læse mere om Nano-Science Center på www.nano.ku.dk
 
Sådan ansøger du  
Upload en helt kort ansøgning og et CV, og husk at skrive hvordan du bidrager til teamet. Fristen er den 21. maj 2018. Vi forventer at afholde samtaler snarest efter fristens udløb.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 21-05-2018
Ansættelsesdato: 01-06-2018
Afdeling/Sted: Nano-Science Center

Søg i stillinger