Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Ekstern lektor til Masteruddannelsen i Cross-Media Communication

Masteruddannelsen i Cross-Media Communication søger en ekstern lektor til at varetage undervisning i Modul 1. Målgrupper i tværmedial kommunikation: analyse, teori og metode i efterårssemestret 2018. Nærmere beskrivelse af uddannelsen og modulet kan læses i uddannelsens studieordning: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/cross-media/cross_media_communication_ma.pdf
 
Arbejdsopgaver  
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver.  
 
Stillingen omfatter følgende arbejdsopgaver: 
  • Forberedelse af kompendium 
  • Undervisning 
  • Eksamen (aktiv undervisningsdeltagelse) 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer. Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal på mindst 100 og maksimalt 500 timer med mulighed for forhøjelse til 780 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 261,26.  
 
Stillingen er normeret til 100 timer inkl. forberedelse med start 1.8. 2018 og indbefatter undervisning (9.00-16.00) på følgende datoer: 13.9., 15.9., 6.10., 10.11. og 8.12. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen og undervisning kan fås hos uddannelseskoordinator Kjetil Sandvik sandvik@hum.ku.dk.  
 
Ansøgning 
Ansøgning med erfaringer skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 1. juni 2018
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Det Humanistiske Fakultet er med ca. 13.000 studerende fordelt på mere end 50 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 administrative medarbejdere på Fakultetet. Se vores hjemmeside www.hum.ku.dk.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-06-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Afdeling/Sted: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Søg i stillinger