Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Institut for Statskundskab søger et antal eksterne lektorer

Ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, vil et antal stillinger som ekstern lektor være ledige pr. 1. september 2018. Opslaget omfatter følgende: 
 
Et antal 3-årige eksterne lektorater til Metode 2 og 3:  
Stillingen som ekstern lektor i Metode omfatter undervisning i faget Metode 2 og 3 (kvantitativ og kvalitativ metode) på bacheloruddannelsen i efterårssemesteret 2018 og efterfølgende semestre (2017-studieordningen), hvilket forventes at udgøre ca. 28 konfrontationstimer (fordelt med op til 4 timer ugentligt) samt ca. seks timers opgavevejledning. Endvidere vil den eksterne lektor skulle varetage retning af skriftlige opgaver. Yderligere oplysninger kan fås hos: Professor mso Peter Thisted Dinesen, tlf.nr. 35323375, e-mail: ptd@ifs.ku.dk   
 
Kvalifikationer  
Ansøgere skal have en relevant kandidatgrad, ligesom relevant undervisningserfaring eller erhvervserfaring der kan sidestilles hermed vil blive tillagt betydelig vægt.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse vil finde sted pr. 1. september 2018 og med slutdato 31. august 2021. Løn efter aftale mellem Finansministeriet og AC. Timelønssatsen udgør pr. 1. december 2017 kr. 261,26. I henhold til ’Cirkulære om eksterne lektorer ved Universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet’ ydes som minimum betaling for 100 arbejdstimer og maksimum 500 timer pr. undervisningssår.  
 
Nærmere oplysninger om instituttet: www.polsci.ku.dk 
 
Ansættelsesproces   
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.   
 
Ansøgning   
Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.  
Ansøg elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" linket nederst på siden). Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.   
Ansøgningsfrist: mandag den 22. maj 2018.  
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.  
 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Anders Berg-Sørensen
E-mail: abs@ifs.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 22-05-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger