Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studerende: Er du interesseret i administration, kommunikation og universitetsverdenen?

Så er en stilling som studerende i Rektorsekretariatet på Københavns Universitet måske noget for dig. Vi søger en studerende fra 1. august 2018 eller snarest derefter.
 
Rektorsekretariatet er nærmeste stab for rektoratet og universitetsdirektøren. Sekretariatet varetager den daglige ledelsesbetjening bl.a. i form af politisk sparring, forberedelse af og opfølgning på møder, bidrag til rektoratets eksterne kommunikation, som f.eks. taler og oplæg samt understøttelse af den daglige kontakt med studerende, forskere, universitetets øvrige ledelse og eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi søger en studerende, som har sans for administration og kommunikation, og som har lyst til at bidrage til den daglige servicering af ledelsen. Du skal være fleksibel, effektiv og ikke mindst besidde godt humør og stort gå-på-mod.
 
Dine opgaver vil bl.a. indbefatte:  
 • Planlægning og praktisk assistance ved konferencer, møder, rejser mv.  
 • Forefaldende kontorarbejde, print og journalisering  
 • Korrekturlæsning, redigering og vedligeholdelse af hjemmesider på dansk og engelsk  
 • Udarbejdelse af materiale til mødeforberedelse, eks. håndtering af data, slidepræsentationer mv.  
 • Informationssøgning og researchopgaver  
 • Lettere sagsbehandling, som f.eks. at besvare henvendelser til rektoratet  
Om dig kan man bl.a. sige, at:  
 • du nok læser på 3.-5. semester  
 • du har gode skriftlige formuleringsevner, også på engelsk  
 • du arbejder struktureret  
 • du har analytisk og praktisk sans  
 • du er serviceminded og opsøgende  
 • du har lidt web-erfaring – eller er lærenem!  
 • du har indsigt i og interesse for universitetet som organisation.  
Ansættelsesvilkår:  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK/Stat). Minimumstimelønnen er kr. 121,06. Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser.  

For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelsesinstitution.
 
Start 1. august eller efter aftale. Den ugentlige arbejdstid er 12-15 timer, og vagter er typisk hel- eller halvdags inden for tidsrummet kl. 8-17. Du vil indgå i en gruppe på tre studentermedhjælpere, der alle har 1½ - 2 ugentlige arbejdsdage. Et fast vagtskema aftales hvert semester i studentergruppen og med gruppens leder.

Yderligere oplysninger:  
For spørgsmål til stillingen kontakt chefkonsulent Signe V. Riis (svr@adm.ku.dk / tlf. 29 63 09 47).  
 
Ansøgning:  
Send ansøgning og cv, studentereksamensbevis, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger via Jobportalen senest 1. juni 2018.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
Samtaler afholdes i uge 23 og 24.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Signe Vestergaard Riis
E-mail: svr@adm.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 01-06-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Afdeling/Sted: Rektorsekretariatet

Søg i stillinger