Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Prorektor til Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU) søger en prorektor. Som prorektor og medlem af direktionen på KU får du en central rolle i implementeringen af universitetets nye strategi ”Talent og Samarbejde – Strategi 2023”.  
 
KU er med cirka 38.500 studerende, 9.400 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på 8,6 mia. kr. en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner og har de seneste år gennemgået store forandringer. Der er en betydelig vækst i forskningsmidler fra offentlige og private fonde og en konstant udvikling af samarbejdet med erhvervsliv og offentlige institutioner, nationalt som internationalt. Der skabes markante forskningsresultater, og der stræbes mod en uddannelseskvalitet på højeste niveau. Cirka en fjerdedel af forskerne kommer fra udlandet, ligesom der er næsten 6.000 internationale studerende. Uddannelsesområdet på KU gennemgår i disse år en intensiv udvikling med fokus på kvalitet i undervisningen, forskningsbaseret uddannelse, institutionsakkreditering, studiemiljø, talentudvikling, internationalisering, digitalisering samt strategiske alliancer med andre uddannelsesinstitutioner.  
 
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest derefter.  
 
Stillingen 
Prorektor refererer til rektor og er rektors stedfortræder. Rektor, prorektor og universitetsdirektøren udgør KU’s direktion og er som øverste daglige ledelse ansvarlige over for bestyrelsen. Som prorektor er du medlem af KU’s ledelsesteam, der har rektor i spidsen. Ledelsesteamet består derudover af KU’s seks dekaner, prorektor samt universitetsdirektøren.  
 
Prorektor har undervisning og uddannelse som særligt ansvarsområde. Du skal arbejde for koordinering og udvikling af universitetets uddannelser i samarbejde med fakulteternes undervisere, studerende og omverdenen. Som led i KU’s nye strategi, forventes du at stå i spidsen for væsentlige tværgående indsatser, der har til formål at øge studieintensiteten og forbedre uddannelseskvaliteten, blandt andet ved at koble KU’s uddannelser endnu tættere til forskning og praksis.  
 
Prorektor forventes at repræsentere universitetet i den offentlige debat, og på en klar og forståelig måde bidrage til at tydeliggøre universitetets opgaver, intentioner, mål og resultater. Som rektors stedfortræder forventes du også at kunne repræsentere universitetet bredt i alle universitetspolitiske spørgsmål. 
 
Prorektor spiller sammen med den øvrige ledelse en central rolle i at understøtte KU som sammenhængende organisation og styrke samarbejdet på tværs af KU. 
 
Kompetencer og erfaring 
Vi forventer, at du  
  • har væsentlig erfaring med og indsigt i forskningsbaseret uddannelse, uddannelsesudvikling og planlægning heraf på videregående uddannelsesinstitutioner 
  • er anerkendt forsker på højt niveau inden for et af universitetets hovedområder 
  • har dokumenteret erfaring med ledelse på højt niveau i komplekse vidensorganisationer  
  • har erfaring med administration og samarbejde med myndigheder 
  • har erfaring med kommunikation i store organisationer 
  • er handlekraftig og kan sætte dit eget præg på rollen som prorektor 
  • har gode kommunikative evner på både dansk og engelsk 
  • kan og vil deltage i den offentlige debat, ligesom du på en klar og forståelig måde kan bidrage til at tydeliggøre universitetets opgaver, intentioner, mål og resultater 
  • har erfaring med samarbejde både nationalt og internationalt samt et stærkt netværk 

Ansættelsesvilkår 
Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Stillingen er klassificeret i lønramme 38 og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Endelige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling.  

Ansættelsesprocedure 
Rektor har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive rektor. Indstillingsudvalget består af repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale, de studerende samt to medlemmer udpeget af rektor. Rektor afgiver en begrundet indstilling til bestyrelsen, som træffer beslutning om ansættelse. Ansøgere kan blive anmodet om at deltage i test.  
 
Første runde ansættelsessamtaler forventes gennemført primo uge 24. 
 
Ansøgning og kontaktinfo 
Din ansøgning skal omfatte CV og et indtil tre siders oplæg med din vision for rollen som prorektor for Københavns Universitet.   
 
Ansøgningen sendes til Københavns Universitet via linket i stillingsopslaget på jobportal.ku.dk  
 
Vi skal modtage din ansøgning senest søndag den 3. juni 2018.  
 
For yderligere information henvises til www.ku.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Henrik C. Wegener på tlf. 3532 2604 eller Martin Isenbecker, Genitor på tlf. 2565 9231..  
 
KU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 03-06-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Afdeling/Sted: Rektorsekretariatet

Søg i stillinger