Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Bioanalytiker eller laborant til Retsmedicinsk Institut

Ved Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet er en stilling som bioanalytiker/laborant ledig til besættelse pr. 15.08.2018 eller snarest derefter. Stillingen er varig og med en arbejdstid på 37 timer ugentligt.

 
Om arbejdsopgaverne
Du skal deltage i afdelingens daglige arbejde med bl.a. dna-undersøgelser for politiet, retterne m.fl. i sager om straffelovsovertrædelser, faderskab og familiesammenføring. Arbejdet foregår i tidssvarende laboratorier på moderne analyseinstrumenter. Opgaverne kan være håndtering af effekter og prøver, ekstraktion af dna, opsætning af PCR, elektroforese af PCR-produkter, sekvensering, fragmentanalyser og inddatering af data. Alle analyser er akkrediteret efter ISO 17025. Arbejdssproget er fortrinsvist dansk og de fleste procedurer og instruktioner er på dansk.
For at leve op til kravene i afdelingens kvalitetssystem og da der er tale om specialundersøgelser, vil der være et introduktionsforløb, før du vil komme til at arbejde med rekvirerede undersøgelser.
 
Vi forventer, at du
 • er uddannet bioanalytiker eller laborant
 • har erfaring med dna-undersøgelser
 • har erfaring med at arbejde med daglige produktionsmål
 • har ordenssans, er systematisk og omhyggelig
 • kan arbejde efter akkrediterede arbejdsgange og kvalitetsstyringsprincipper
 • kan indgå i nært samarbejde i en gruppe og arbejde selvstændigt når påkrævet
 • er fortrolig med IT på brugerniveau er velformuleret i dansk skrift og tale

Vi tilbyder dig

 • samfundsnyttigt og meningsfyldt arbejde
 • en stor kontaktflade og engagerede kolleger
 • en fleksibel arbejdsplads centralt beliggende i København
 • et godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone
 • mulighed for gratis parkering
 • flextid

Retsgenetisk Afdeling er en arbejdsplads, der stiller store krav til præcision og pålidelighed i arbejdet. Arbejdet er akkrediteret efter den internationale laboratoriestandard ISO 17025, og alle laboratoriets funktioner følger denne standard.

Afdelingen arbejder løbende med effektivisering af arbejdsgange og metoder. Alle medarbejdere må være indstillet på at indgå i denne udvikling af arbejdspladsen på en konstruktiv og engageret måde.

Medarbejderstaben består af administrative medarbejdere, bioanalytikere, laboranter, akademikere, IT-personale og studentermedhjælpere. Vi er aktuelt ca. 95 personer ansat. Det er en forudsætning, at man kan indgå i en så sammensat gruppe af medarbejdere for at kunne trives i afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som bioanalytiker sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Danske Bioanalytikere.

Ansættelse som laborant sker efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO (OAO-S-Fællesoverenskomst) og organisationsaftale med HK/STAT Laboranter med indplacering i løngruppe 3.

Der vil være mulighed for at forhandle et individuelt tillæg efter reglerne for ny løn.

Yderligere oplysninger Eventuelle spørgsmål kan rettes til laboratorieleder Anders Buchard på telefon 27319925.

Ansøgning

Send ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser og dokumentation for tidligere ansættelser elektronisk via http://jobportal.ku.dk, så den er os i hænde senest fredag d. 8. juni 2018.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i ugerne 25-26.

Du skal tage en nyudstedt straffeattest med, hvis du bliver indbudt til ansættelsessamtale. Straffeattest kan bestilles via borger.dk.

Ansøgere vil blive bedt om at deltage i test i forbindelse med rekrutteringsforløbet.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Anders Buchard

Info

Ansøgningsfrist: 08-06-2018
Ansættelsesdato: 15-08-2018
Afdeling/Sted: Retsmedicinsk Institut

Søg i stillinger