Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Projektstudent til Center for Offentlig Regulering og Administration, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) søger 1 jurastuderende til at bistå centrets videnskabelige medarbejdere med verserende projekter fortrinsvis inden for centrets 4 forskningsspor 1) Retlige grundbegreber, 2) Retten i et kontrolsamfund, 3) Retten i et mediesamfund og 4) Bæredygtig udvikling i et retligt perspektiv. 
 
Læs mere om CORA på: http://jura.ku.dk/cora 
 
Arbejdsopgaver 
Arbejdsopgaverne vil primært omfatte bistand i form af kildesøgning, mindre udredningsopgaver og arbejde med opstilling af registre. Arbejdet udføres under vejledning af en eller flere af forskningscentrets fastansatte forskere. Arbejdet kan evt. give inspiration med henblik på specialeskrivning. Udover det nævnte kan arbejdet også bestå i materialesøgning mv. til andre formål samt bistand til forberedelse af konferencer og seminarer. 
 
 
Om dig 
 
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at du har 
 
• motivationen for at søge 
• gode juridiske kundskaber 
• gode engelskkundskaber 
• interesse for centrets forskningsområde 
• evne til at kommunikere skriftligt og mundtligt 
• evne til at arbejde selvstændigt 
• evne og lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab med centrets medarbejdere 
 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid er på 15 timer og efter aftale. Ansættelsen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/STAT. Minimumstimelønnen pr. 1. december 2017: 121,06 kr.

 
Ansøgning 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en kortfattet, elektronisk ansøgning med CV og eksamensudskrift ved at gå ind på Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). 
 
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 28. maj 2018.

 
Centeret forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 22 med henblik på tiltrædelse den 1. august 2018.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du ønsker flere oplysninger eller har du spørgsmål, kan du kontakte centerleder, lektor, ph.d. Trine Baumbach tb@jur.ku.dk, telefon 35 32 33 42.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 75 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 50 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 450 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 28-05-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger