Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Jurastudent til forskningsprojekt ved iCourts, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultets grundforskningscenter iCourts søger en student til at bistå med udførelsen af forskningsprojektet ”From Dogma to Data”, der ledes af Professor og forskningsdekan Henrik Palmer Olsen. Læs mere om projektet her: 
 
http://jura.ku.dk/icourts/research/from-dogma-to-data-exploring-how-case-law-evolves
 
iCourts er et af Danmarks Grundforskningsfonds forskningscentre. Vi beskæftiger os med forskning i internationale domstoles institutionalisering, deres domspraksis og dennes udbredelse og betydning samt deres legitimering.  
 
Arbejdsopgaven 
Arbejdsopgaven vil bestå i at bistå centrets forskere med at kortlægge den dogmatiske struktur i fremstillinger af den europæiske menneskerettighedskonvention og de domme, der er afsagt af den europæiske menneskerettighedsdomstol. 
Det vil være muligt at få en kort oplæring i brug af visualiseringsredskaber. 
 
Vi forestiller os 
  • At du har kendskab til og interesse for menneskeret 
  • At du behersker som minimum dansk og engelsk på højeste niveau og gerne også tysk og/eller fransk på højt niveau 

IT kundskaber på højt niveau vil være en fordel, da arbejdsopgaven også indebærer at der skal udarbejdes en visualiserende fremstilling af undersøgelsens resultater. 

 
Løn og ansættelsesvilkår 
Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer ugentligt og efter aftale. Der er mulighed for stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. 
Lønnen er fastsat i overensstemmelse med reglerne om aflønning af studerende i organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT.  Minimumstimelønnen er 121,06 kr. pr. 1. december 2017. 
 
Ansøgningen 
Send elektronisk ansøgning, vedlagt CV samt eksamensudskrift via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest fredag den 25. maj 2018 kl. 12.00
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler hurtigt efter ansøgningsfristens udløb.  
Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, religiøs eller etnisk baggrund. 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte centeradministrator, chefkonsulent ved iCourts Henrik Stampe Lund: Henrik.Stampe.Lund@jur.ku.dk
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 80 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 65 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk/. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 25-05-2018
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger