Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Timelønnede studerende til assistanceopgaver på Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut

Timelønnede studerende til assistanceopgaver på  Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet 
 
Vi søger 2 timelønnede studerende med interesse for retspatologi til ansættelse på Retspatologisk Afdeling med start i juni eller snarest derefter. 
 
Om os   
Retsmedicinsk Institut skaber ny viden og erkendelse inden for retsmedicinen. Vi forsker, underviser og udfører retsmedicinske undersøgelser for samfundet. Vi er knap 200 professionelle medarbejdere, der understøtter retsvæsenet og andre myndigheder, med opgaver indenfor retsgenetik, retskemi og retspatologi. Vi opfatter os selv som en væsentlig garant for retssikkerheden i Danmark. 
 
Jobbet 
Arbejdsopgaverne består i:  
At assistere og være behjælpelig med opgaver før, under og efter obduktioner. Der indgår håndtering af instrumenter og væv samt dokumentation ved optagelse af fotos. Arbejdet kræver fuld omklædning samt nøje overholdelse af procedurer og sikkerhedsbestemmelser., for at lette retsmedicinernes arbejde 
Der vil i mindre omfang være opgaver i forbindelse med administrativ support, som består i sags journalisering, arkiveringsopgaver, hjælp til udarbejdelse af procedurer, almindelig oprydning samt inddatering af data i databaser. Dette arbejde foregår almindeligvis i kontormiljø. 
 
Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal fungere i et team med de øvrige faggrupper på afdelingen, primært læger og obduktionsteknikere samt de andre studerende, således at alle hverdage kan dækkes ind med en obduktionsassistent.  
Jobbet kræver interesse for retspatologi, patologi og anatomi samt vilje til akkuratesse i forbindelse med udførelsen af de ovennævnte opgaver. Forudgående interesse for faget, fx ved at have været VKO på afdelingen, skrevet studieopgaver eller været forskningsaktiv i afdelingen, vil blive tillagt vægt.  
 
Det daglige arbejde på Retspatologisk Afdelingen omfatter aldersvurderinger, personundersøgelser, restlægelige ligsyn og obduktioner samt findesteder. Størstedelen af arbejdet udføres for og indgår i politiets arbejde. Dette betyder at vi arbejder med stor diskretion og respekt for undersøgte/afdøde.  
Derfor er det især vigtigt, at du er: Ansvarsfuld, pligtopfyldende, selvstændig, psykisk robust og etisk velovervejet. 
 
Jobbet giver mulighed for at få indblik i, og være en del af, det daglige arbejde på Retspatologisk Afdeling og indgå i et tværfagligt 
samarbejde mellem retspatologer, retsodontologer, retsantropologer, retsteknikere, laboranter og sekretærer.  
 
Personlige kvalifikationer   
Vi forventer, at du   
  • Gerne har erfaring fra klinik   
  • Skal kunne tage 3 vagter pr mdr. samt dække ved sygdom, også i eksamens- og ferieperioder  
  • Skal kunne være på holdet i minimum 1 år  
Ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesvilkår sker på individuelle kontrakter med ansættelsesforhold på niveau med præparatfremstillere på SUL overenskomst, dvs. en timeløn på 181,52 kr. For at blive ansat er det en fordel, at du er indskrevet på medicinstudiet, Københavns Universitet. Du kan læse mere om afdelingen på www.retsmedicin.ku.dk  
Hvis du har spørgsmål til stillingerne kan du kontakte: jytte.banner@sund.ku.dk  
Ansøgning  
Send ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse og eventuelle udtalelser elektronisk via www.jobportal.ku.dk (Klik på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 28. maj  2018.  
Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 23-24. Ansættelsesstart vil foregå løbende henover månederne juni-august for at sikre optimal oplæring af den enkelte i arbejdsopgaverne.    
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jytte Banner

Info

Ansøgningsfrist: 28-05-2018
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Retsmedicinsk Institut

Søg i stillinger