Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Residency i intern medicin hos familiedyr

Institut for Klinisk Veterinær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, søger en resident i intern medicin (ECVIM-CA) fra den 1. august 2018 eller snarest derefter.  
 
Uddannelses- og stillingsindhold  
Uddannelsen vil ske i henhold til de retningslinjer og krav, der er etableret af The European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-CA). Residentens arbejde vil med reference til residency-træningsprogrammet hovedsagelig bestå af opgaver i forbindelse med kliniske rotationer i intern medicin. Residentens arbejdsopgaver vil, med udgangspunkt i Universitetshospitalet for Familiedyrs patientmateriale i særligt intern medicin, primært omfatte klinik, vagter, demonstrationer og deltagelse i undervisningen af de dyrlægestuderende. Residenten vil i mindre omfang deltage i kliniske rotationer i Universitetshospitalets andre specialservices eller hos godkendte eksterne samarbejdspartnere i henhold til opfyldelse af residency-træningsprogrammet. Desuden vil residenten varetage forskningsopgaver og formidling af disse i henhold til residency-træningsprogrammet.  
 
Kvalifikationskrav  
Ved besættelse af stillingen lægges der afgørende vægt på, at ansøgeren besidder nedenstående faglige og personlige kvalifikationer:  
 
  • Veterinær kandidateksamen og dansk dyrlægeautorisation eller mulighed for at opnå dette 
  • Minimum 2 års dokumenteret, bred klinisk erfaring fra specialiseret familiedyrspraksis, herunder erfaring med henviste patienter, vagtpatienter og henvisende dyrlæger 
Det er endvidere et ønske, at medarbejderen besidder følgende:  
 
  • Evne til at håndtere komplekse intern medicinske problemstillinger 
  • Gode kommunikations- og samarbejdskompetencer 
  • Gode danskkundskaber 
  • Lyst til at undervise, med gode pædagogiske egenskaber 
  • Dedikation og passion for familiedyrs intern medicin  
  • Stort overblik og evne til at håndtere mange samtidige bolde i luften 
  • Selvstændighed i forhold til planlægning af arbejdsfunktioner, forskningsprojekt, gennemførelse af residency-træningsprogrammet og tilhørende eksaminer  

Ansættelsesvilkår  
Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet, AC og Den Danske Dyrlægeforening. Stillingen er en fuldtidsstilling svarende til 37 timer ugentligt, tidsbegrænset for 4 år og ansættelse ophører uden varsel ved udgangen af det fjerde år. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Spørgsmål  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Charlotte Bjørnvad på tlf.nr. (+45) 40224682 eller crb@sund.ku.dk, eller hos lektor og Programme Director Lisbeth Rem Jessen på tlf.nr. (+45) 51680443 eller lrmj@sund.ku.dk.  
 
Ansøgning  
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en ansøgning med bilag via Jobportalen. Når du finder opslaget på KUs jobportal, vil der være en ”Send ansøgning” knap, som du skal anvende til fremsendelse af ansøgningen. Ansøgningen skal være vedlagt CV og dokumentation for relevant uddannelse.  
 
Ansøgningsfristen er den 15. juni 2018. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Hjemmeside: http://www.ikv.ku.dk.
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Charlotte Reinhard Bjørnvad
E-mail: crb@sund.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 15-06-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Søg i stillinger