Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Stærk administrativ leder til Københavns Universitet

Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet søger en visionær, samarbejdsorienteret og stærk studiechef, der kan drive og videreudvikle den fælles studieadministration.  
 
Som studiechef leder du afdelingen for Uddannelse & Studerende, en stabsenhed under dekanatet og fakultetets fælles studieadministration. Afdelingen og dens ca. 30 ansatte er organiseret i to sektioner med hver sin sektionschef, som refererer til dig. 
 
En del af den basale studieadministration er forankret decentralt på Fakultetets i alt syv institutter. Studiechefens ansvar i den forbindelse er at vedligeholde og udvikle en sammenhængende og effektiv administration på tværs af fakultetet og i tæt samarbejde med institutter og studienævn. 
 
Efter i mange år at have været spredt på flere adresser i København, er hele Det Humanistiske Fakultet nu samlet i nye og smukke rammer på Søndre Campus lige ved siden af Islands Brygge Metrostation, hvor også Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet ligger. Fakultetet, der samlet udbyder op imod 100 forskellige bachelor-, kandidat- og masteruddannelser og består af godt 11.000 studerende, 800 forskere og undervisere og 400 administrative medarbejdere, tilbyder en bred vifte af de uddannelser, der går under betegnelsen humanvidenskaberne. 
 
Jobbet 
Som studiechef spiller du en central rolle i den måde, fakultetet fungerer på i det daglige, da funktionen er omdrejningspunktet for mange ansatte og studerende og vigtig for den måde, de oplever studietiden på. 
 
Som studiechef skal du sikre en effektiv varetagelse af Uddannelse & Studerendes mange driftsopgaver og understøttende funktioner for ledelse og institutter i deres arbejde med uddannelser og studerende. Dette omfatter bl.a. understøttelse af dekanatets strategiske arbejde på uddannelsesområdet, tilrettelæggelse af sagsbehandlingen med løbende kontakt til institutter og eksterne parter samt service- og bemandingsplanlægning.  
 
Du skal samarbejde med de øvrige fakulteters studiechefer, med fællesadministrationen på Københavns Universitet og deltage i forskellige udvalg, hvis formål er at finde fælles løsninger på tværs af KU. Du vil løbende skulle tilpasse studieadministrationen til de ændringskrav, der følger af blandt andet den teknologiske og politisk bestemte udvikling. 
 
I tæt samarbejde med sektionscheferne skal du sikre den rette organisering af de forskellige ansvarsområder, have fokus på løbende udvikling og nytænkning af de administrative funktioner og arbejdsgange samt sikre, at de rette kompetencer er til stede. Den daglige personaleledelse varetages af sektionscheferne. 
 
Din profil 
Til jobbet søger vi en synlig leder med gennemslagskraft, som forstår at lede gennem ledere. Du arbejder med relationel ledelse, delegation og motivation samt lægger vægt på dialog og et godt arbejdsmiljø. Du evner at udvikle de rette medarbejdere og fastholde dit holds engagement og trivsel gennem dygtig og inddragende personaleledelse. Som person har du en naturlig interesse for andre mennesker og er god til at læse  og møde dem med ordentlighed, integritet og personlig autoritet.
 
Derudover forventer vi, at du:  
  • er analytisk tænkende  
  • kommunikerer tydeligt  
  • har gode evner for konflikthåndtering  
  • kan invitere til tillidsfuldt samarbejde og ligeværdig, konstruktiv dialog  
  • har en stor arbejdskapacitet  
  • kan prioritere dine og dine medarbejderes indsats på de rette opgaver  
  • er handlekraftig og resultatorienteret samt god til at bevare overblikket 
  • har en god helhedsforståelse for organisationen 
  • sætter ambitiøse mål og kan også tilrettelægge vejen til at realisere dem
 
Du har desuden en grundlæggende forståelse og respekt for rammevilkår og kultur i en politisk styret organisation og på en akademisk arbejdsplads, og så er du vant til at arbejde tæt sammen med den øverste ledelse meget gerne i en større uddannelsesinstitution.    
 
Læs mere om Det Humanistiske Fakultet på www.hum.ku.dk 
 
Løn og ansættelse                
Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som chefkonsulent samt mulighed for at forhandle tillæg. 
 
Stillingen er til tiltrædelse 1. august 2018. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret dekan Jens Erik Mogensen, tlf.: 2875 84 06, e-mail: jem@hum.ku.dk  alternativt konsulent Susanne Bentkjær, tlf.: 2125 2314, e-mail: susanne.bentkjaer@mercuriurval.com  
 
Send ansøgning, cv samt dokumentation for forskning og uddannelse elektronisk via jobsiden på http://jobportal.ku.dk  
 
Klik på knappen "Søg stillingen".
 
Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest den 5. juni kl. 23.59.  
 
Vi holder første samtalerunde i uge 24. Kandidater, der går videre til anden samtalerunde, som forventes d. 20/6, kan forvente at skulle gennemgå en test hos ekstern konsulent.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset baggrund til at søge stillingen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 05-06-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Afdeling/Sted: Fakultetsservice

Søg i stillinger