Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

En videnskabelig assistent til Medicinsk Celle- og Vævsbiologi samt Medicinsk Genetik

En 2-årige stilling som videnskabelig assistent ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet er ledig til besættelse pr. 15. august 2018 eller snarest herefter. Stillingen er en deltidsstilling på 16 timer per uge.  
 
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (ICMM) tilbyder et ambitiøst videnskabeligt miljø med forskellige nationaliteter repræsenteret. Instituttets vision er gennem genetisk, celle- og molekylærbiologisk forskning at tilvejebringe ny biomedicinsk viden, som kan udgøre fundamentet for ny målrettet og molekylært funderet sygdomsdiagnostik og -behandling. ICMM omfatter i øjeblikket fem forskningsprogrammer, fire højt profilerede forskningscentre samt en række internationale forskningsgrupper. Forskere og undervisere ved ICMM er involveret i forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser på Københavns Universitet. Du kan læse mere på www.icmm.ku.dk 
 
Stillingen 
Stillingen som videnskabelig assistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage holdundervisning af studerende på kurserne Medicinsk Celle- og vævsbiologi samt Medicinsk Genetik (begge 2. semester medicin). 
 
Kvalifikationer 
Udover relevant kandidatgrad eller kandidatniveau (niveau på fagområdet svarende til niveau som færdig kandidat) kræver stillingen, at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som du ansættes i. Du skal have gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer. Undervisningserfaring i Medicinsk Celle- og vævsbiologi samt Medicinsk Genetik vil vægtes særdeles højt. 
 
Ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC eller andre relevante organisationer. Udover den anciennitetsbestemte løn ydes p.t. et årligt tillæg på kr. 38.879,16. Derudover er der ved ansættelsen mulighed for individuel forhandling om løntillæg.  
 
Ansøgning 
Send ansøgning, CV, publikationsliste og eksamensbevis via nedenstående link senest 30. maj 2018. Ansøgninger, der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Katerina Tritsaris, ktrit@sund.ku.dk Tlf.:  35327569. 
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet. 
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 30-05-2018
Ansættelsesdato: 15-08-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Søg i stillinger