Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Vil du være tutor ved odontologi?

Et nyt kuld studerende påbegynder tandlægeuddannelsen til sommer. I den anledning søges 4 studerende til at være tutor. 
 
Formål med tutorordningen 
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusvejlederne udgør de nye studerendes første indtryk af studiet. Tutorens rolle er derfor meget vigtig. Som tutor har man medansvar for de nye studerende og skal lave en del opsøgende arbejde. Tutoren skal gennem jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til de studerende, informere om studieregler og så vidt muligt foregribe og afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før de når at udvikle sig.  
 
Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som studiekammerater, og generelt gøre dem i stand til, så vidt muligt, selv at klare studiemæssige udfordringer og problemer. På den måde er tutoren med til at forbedre de studerendes evne til at klare studiet, og derved forhindre unødige frafald. 
Som tutor er du også bindeledet til studievejledningen, både for at hjælpe den enkelte studerende, som har brug for vejledning og for at kunne melde tilbage, hvis der er en gruppe, som ikke trives.  
 
Ansøgning 
Odontologistuderende på bachelor- eller kandidatdelen på KU kan ansøge stillingen som tutor, så længe man opfylder følgende obligatoriske krav:  
  • Kursus i Medicinsk Celle- og Vævsbiologi er gennemført senest vinteren 2018.  
  • Du kan deltage i et heldagstutorkursus tirsdag den 21. august, kl. 9-17. 
  • Du kan deltage den sidste dag af RUS-turen, hvor holdene bliver fordelt. Vi forventer at det bliver torsdag, den 23. august.

Hvad skal din ansøgning indeholde: 
Send os en motiveret ansøgning på max 1 A4 side med svar på bl.a. følgende spørgsmål: 
  • Hvilket semester på odontologistudiet ved KU er du på?  
  • Hvorfor vil du gerne være tutor?  
  • Hvilke sociale aktiviteter inden for og uden for Panum, deltager du i?  
 
I ansøgningen skal du også komme med en konkret faglig idé, som du mener, kan bidrage til en god studieintroduktion. Idéen må meget gerne afspejle dig og din rolle i at skabe en faglig og motiverende introduktion til studielivet på SUND 
 
Derudover skal du vedhæfte dit CV. 
 
Ansøgningsfrist  
Send din ansøgning elektronisk via http://jobportal.ku.dk (klik på ”SØG STILLINGEN” nederst i opslaget), så den er os i hænde senest fredag, den 8. juni 2018.  
 
Ansættelsessamtaler 
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte ansættelsesinterviews på 10-15 min. Disse vil finde sted mandag d. 11., tirsdag d. 12. og onsdag d. 13 juni. Hvis du skal til eksamen en af disse dage, må du gerne oplyse det i din ansøgning, så finder vi et andet tidspunkt. 
Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studentersocialt arbejde og om du ofte færdes på Panum Instituttet. Du vil blive indkaldt til samtale via din alumni-mail.  
 
Tutorkursus tirsdag den 21. august 
Der vil for tutorerne blive afholdt et tutorkursus tirsdag den 21. august. Kurset vil bla. bestå af en introduktion til rammer og regler på uddannelsen, din rolle og opgaver som tutor og de særlige tematikker der er relevante for studerende i studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for kursets varighed. 
 
Arbejdsopgaver og semesterstart 
Tutorerne præsenterer sig selv på Panum den dag de nye studerende tager af sted på rustur og besøger rusturen torsdag, hvor holdene bliver inddelt. Tutorens navn præsenteres for det hold, som tutoren bliver ansvarlig for, den dag. Dette vil rent praktisk betyde, at tutorerne kan påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 34  (plus tutorkursus) og en del arbejdstimer i uge 35 ud over møder og samtaler fordelt over resten af semesteret og op til eksamen. 
 
Ansættelse og lønforhold 
Ansættelsen er omfattet af gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL). Timelønnen er 189,25 kr. (dec. 2017 niveau). 
 
Tutoren ansættes for i alt 53 timer fordelt på 7 timers tutorkursus samt maksimalt 31 timer på 1. semester efteråret 2018 og 15 timer på 2. semester foråret 2019. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund at søge stillingen.
 
Spørgsmål til stillingen 
Hvis du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte AC-studievejleder Signe Egerod Hubbard, signe.hubbard@sund.ku.dk  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 08-06-2018
Ansættelsesdato: 20-08-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Afdeling for Uddannelse og Studerende

Søg i stillinger