Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studienævnet på Institut for Antropologi søger kandidatstuderende til 3 hjælpelærerstillinger

3 hjælpelærere til Faghistorie I og II, efterår 2017 og forår 2018.

Jobbet består i at lede holdundervisning på et af kursets 3 hold. Holdundervisning tilbydes som supplement til forelæsningerne med det formål at give de studerende en platform for diskussion og tilegnelse af viden faciliteret af en studerende på et senere stadie af sit studium. I efterårssemesteret skal du desuden assistere de studerende på holdet med opsætningen af Faghistorie Wikierne.

Vi forventer, at du

  • har fulgt kurset Faghistorie I og II med succes
  • har gode evner til at formidle det faglige stof fra Faghistorie forelæsningerne 
  • har de tekniske kvalifikationer, som kræves, for at assistere de studerende med opsætningen af Wikierne
  • har gode evner til at moderere samtaler, processer og øvelser.

Stillingen som hjælpelærer er normeret til 114,5 timer i alt i efterårssemesteret og 98 timer i alt i forårssemesteret (2 timers holdundervisning om ugen i 14 uger + 1,5 times forberedelse pr. undervisningstime, 28 tilstedeværelsestimer ved forelæsninger. I efterårssemesteret desuden 16,5 timer til feedback på opgaver).

Forelæsningerne forventes i efterårssemesteret afholdt onsdage fra kl. 13-15, holdundervisningen onsdage fra kl. 15-17.

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som hjælpelærer er aftalt mellem Finansministeriet og SUL (1) (timelønnen udgør pr. 1. april 2016 kr. 205,19 + feriepenge og pension).
 
Ansættelsen er tidsbegrænset med start 1. september 2017 og slutdato 30. juni 2018
Det er en betingelse for ansættelse som hjælpelærer, at du er aktiv studerende og kan fremvise studiekort.

Stillingerne kan søges af kandidatstuderende, som er indskrevet ved Antropologistudiet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Professor Henrik Vigh, henrik.vigh@anthro.ku.dk ,  telefon 35 32 34 91 eller
Professor Oscar Salemink, o.salemink@anthro.ku.dk, telefon 35 32 44 72

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Ansøgningsfrist: 2. april 2017

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Professor Henrik Vigh

Info

Ansøgningsfrist: 02-04-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: Institut for Antropologi

Søg i stillinger