Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Studienævnet på Institut for Antropologi søger ekstern lektor til "Antropologisk metode", efterår 2017

En ekstern lektor søges til undervisning på 3. semester af den antropologiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet. 
 
Ansøgningsfrist: 3. april 2017. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2017. 
 
”Antropologisk metode” er et obligatorisk kursus, der andrager 30 ECTS point for de studerende. Kurset bygger på færdigheder erhvervet på bacheloruddannelsens første år såvel metodisk som tematisk. Kurset består af fire moduler, der ligger i forlængelse af hinanden. Kurset ledes af lektor Bjarke Oxlund, der understøttes af tre holdundervisere på adjunkt/ekstern lektorniveau, samt tre undervisningsassistenter. Dette opslag indgår i rekrutteringen af en ekstern lektor til holdundervisningen på kurset. 
 
De studerende på årgangen deltager i fælles forelæsninger og deles desuden op i tre hold, som består af 28-30 studerende. Hvert hold deler sig igen op i 8-10 grupper i løbet af kursets første modul. Modul 1 (uge 36-37) introducerer kurset og placerer de antropologiske metoder i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Det er også i løbet af første modul at de studerende i grupper definerer deres eget projekt som bliver udviklet gennem kurset. Modul 2 (uge 38-44) består foruden forelæsninger af en række workshops, hvor de studerende arbejder indgående med forskellige kvalitative og kvantitative dimensioner af etnografisk metode, og forbereder deres eget feltarbejde. Modul 3 (uge 45-47) er dedikeret til feltøvelser og dataindsamling (dvs. ingen undervisning). Modul 4 (uge 48-50) introducerer til positionering og etik, dataanalyse og formidling, og kurset afsluttes med en skriftlig opgave fra hver gruppe, der bedømmes med ekstern censur.
 
Den eksterne lektor arbejder tæt sammen med en undervisningsassistent. Undervisningsassistenten er primært ansvarlig for de generelle metodeøvelser, mens den eksterne lektor/holdunderviseren er ansvarlig for processerne omkring udviklingen af gruppernes egne antropologiske projekter. Det er derfor vigtigt, at den eksterne lektor, som ansættes, ikke kun besidder en høj grad af metodebevidsthed, men også et fagligt spænd, der kan imødekomme den brede vifte af felter og debatter, som de studerende tager op. Desuden er evnen og interessen for eksplicit at kommunikere med de studerende på 3. semester om sammenhængen mellem felt, metode, teori, og etik helt central. 
 
I januar 2018 skal den eksterne lektor indgå i bedømmelsen af de studerendes opgaver.
 
Kvalifikationer
For at komme i betragtning til stillingen skal ansøgeren have afsluttet en kandidatgrad i antropologi og desuden have undervisningserfaring. Særlig interesse for metodespørgsmål og erfaring fra integrationen af forskellige metodiske tilgange (gerne på tværs af det kvalitative og kvantitative skel) er en fordel. Vi forventer desuden at den eksterne lektor har lyst til at engagere sig i de studerende og uddannelsen, og er fagligt velfunderet. 

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Lektor Bjarke Oxlund, bjarke.oxlund@anthro.ku.dk, tlf. 35 32 34 57 eller mobil 26 14 88 43.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er normeret til cirka 230 timer i alt inkl. forberedelse. Betaling for bedømmelsesarbejdet udbetales separat, når bedømmelse har fundet sted. Aflønning sker efter aftale mellem Finansministeriet og AC, og udgør DKK 254,39 pr. time + feriepenge. Ansættelsen er tidsbegrænset med start 1. september 2017 og slutdato 31. januar 2018.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Ansøgning
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis man har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal dokumenterne samles i en fil (PDF eller Word). 
 
Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. 
 
Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere afholdes der samtaler, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.
 
Ansøgningsfrist: 3. april 2017.
 
Ansøgninger som modtages med normal post eller pr. e-mail - eller efter ansøgningsfristens udløb - vil ikke blive accepteret.
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Lektor Bjarke Oxlund

Info

Ansøgningsfrist: 03-04-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: Institut for Antropologi

Søg i stillinger