Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Ekstern lektor til undervisning på kurset Project Management and Planning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet søger en ekstern lektor til undervisning inden for projektledelse. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018.
 
Om os  
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning varetager opgaver inden for forskning og udvikling, uddannelse og efteruddannelse, myndighedsbetjening, innovation, overvågning, rådgivning og formidling, international udviklings- og miljøbistand inden for fagområderne Geografi og geoinformatik, Geologi, Skov, natur og biomasse, og Landskabsarkitektur og planlægning. For mere info; http://ign.ku.dk/  
 
Arbejdsopgaver  
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Du vil selvstændigt skulle tilrettelægge og gennemføre undervisning, eksamination og vejledning af studerende og andre evalueringer inden for det faglige område du er ansat i. Der forekommer undervisning på bacheloruddannelse, kandidatuddannelse og eventuelt undervisning på Åbent universitet. Den primære arbejdsopgave er at varetage undervisningen på kurset ‘Project Management and Planning’ (7.5 ECTS), der undervises på kandidatuddannelsen geografi & geoinformatik. Kursets undervisningssprog er engelsk.  
Omfanget af undervisningen er - dog med forbehold for antallet af studerende – 35 konfrontationstimer. Dertil kommer ekskursion(er) og eksamen.  
 
Dine kompetencer  
Udover relevant kandidatgrad kræver stillingen, at du er specialiseret inden for projektledelse samt har dokumenteret erfaring med undervisning på universitetsniveau. Ansøgere med erfaring og kendskab til projektledelse inden for områderne byudvikling, bæredygtighed og fødevarer vil blive prioriteret.  
 
Du vil som led i rekrutteringsprocessen få tilsendt en faglig vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling som du søger, såfremt du kommer med på short-listen.  
 
Ansættelsesforhold  
Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer. Ansættelse sker for en periode på 3 år eller varigt. Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal på mindst 100 og maksimalt 500 timer med mulighed for forhøjelse til 780 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 257,49. Forberedelse af undervisning aflønnes med 2½ time pr. konfrontationstime. Endvidere er der mulighed for individuel lønforhandling. Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.  
 
Yderligere oplysninger  
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Viceinstitutleder for Undervisning Lars Krogh, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Øster Voldgade 10, 1350 København K, 35 32 25 24/20 72 13 07, lk@ign.ku.dk.  
 
Ansøgning mv.  
Ansøgning skal sendes via KUs jobportal (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 23. november 2017.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 23-11-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Afdeling/Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Søg i stillinger