Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

INSTRUKTORSTILLINGER

Ved Studienævnet for Statskundskab er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. februar 2018 inden for følgende fag:
  • Dansk og komparativ politik 2 (2017-ordningen)  
  • Politisk Teori 2 (2017-ordningen)  
  • Metode 1 (2017-ordningen)  
  • Sociologi 1 (2017-ordningen)  
  • International forvaltning (2012-ordningen)  
  • Mikroøkonomi (2012-ordningen)
Dansk og komparativ politik 2: Faget omfatter 14 lektioner af 2 timers holdundervisning og 14 årgangsforelæsninger, som instruktorerne forventes at deltage i.  Instruktorerne skal samtidig også deltage i koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning og feedback. Ansøgere med relevant undervisningserfaring foretrækkes.  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Kasper Møller Hansen på tlf. 35 32 33 92 eller e-mail kmh@ifs.ku.dk 
 
Politisk Teori 2: Kurserne omfatter 2 timers holdundervisning ugentligt i forårssemesteret (14 uger). Faget består herudover af 2 timers forelæsninger ugentligt, og instruktorerne skal samtidig også deltage i faste ugentlige koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning. Ansøgere med interesse for politisk teori og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes.  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Lars Tønder på tlf. 35 32 04 89 eller e-mail lt@ifs.ku.dk 
 
Metode 1: Kurset omfatter 2 timers undervisning ugentligt samt undervisning i en række workshops og varetagelse af enkelte fagcaféer i løbet af semesteret (14 uger). Udover egne holdtimer forventes instruktorerne at deltage i de ugentlige forelæsninger samt koordinationsmøder. Ansøgere med stærke kvalifikationer inden for både kvalitativ og kvantitativ metode samt relevant undervisningserfaring foretrækkes.  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Frederik Hjorth på tlf. 35 32 41 04 eller e-mail fh@ifs.ku.dk  
 
Sociologi 1: Kurserne omfatter 2 timers holdundervisning ugentligt i 6 uger. Faget består herudover af 2 timers forelæsninger ugentligt, og instruktorerne skal samtidig også deltage i faste ugentlige koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning. Ansøgere med interesse for social teori og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes.  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Lars Tønder på tlf. 35 32 04 89 eller e-mail lt@ifs.ku.dk 
 
International forvaltning: Kurserne omfatter 2 timers holdundervisning ugentligt i 10 uger. Faget består herudover af 2 timers forelæsninger ugentligt i 10 uger, og instruktorerne skal samtidig også deltage i faste ugentlige koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning. Ansøgere med interesse for international forvaltning, EU og international politik foretrækkes.  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til studieleder Anders Berg-Sørensen på telefon 35 32 34 49 eller e-mail abs@ifs.ku.dk  
 
Mikrøokonomi: Én instruktor søges til fagcaféer i mikroøkonomi, som afholdes 2 timer ugentligt i 12 uger Faget giver en grundlæggende introduktion til mikroøkonomisk teori og principper. Emnerne omfatter bl.a. fuldkommen konkurrence (herunder forbrugeradfærd og virksomhedsadfærd), markedsfejl (herunder monopol, eksternaliteter, offentlige goder og asymmetrisk information), velfærdsøkonomi og basal spilteori.
 
Formålet med fagcafeen er at give de studerende mulighed for at tilegne sig den økonomiske forståelse gennem regne-eksempler. I undervisningen skal der gives plads til, at de studerende selv kan prøve kræfter med opgaverne, mens læreren besvarer tvivlsspørgsmål og hjælper efter behov. Til sidst i timen skal læreren regne opgaverne i gennem på tavlen, således at alle studerende, der kommer til fagcafeen og som ikke har haft mulighed for at stille spørgsmål, kan tage en kogebog til opgaveløsning med hjem.  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Jacob Gerner Hariri på telefonen 35 32 35 67 eller e-mail jgh@ifs.ku.dk
 
I forbindelse med ansættelse tilbydes et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart, som man forventes at deltage i.  
Datoer: 15.-16. januar 2018, 18.-19. januar 2018 og 29. - 30. januar 2018.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL[1](timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 523,35 + feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 209,34 + feriepenge og pension).  
 
Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Statskundskab, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år (bevis med opnåede karakterer og dokumentation for eventuel undervisningserfaring vedlægges)  
 
Ansøgere til ovenstående fag vil desuden komme i betragtning som ansøgere til instruktorstillinger i forbindelse med en planlagt fagcafe.  
 
Formålet med fagcafeen er at give de studerende mulighed for ”sparre” med instruktorerne omkring konkrete problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse af opgaver og projekter.  
 
Ansøgning  
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:  
 
• Ansøgning  
• CV  
• Karakterudskrift fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).  
• Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil).  
 
I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i og hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives. Din private mail kan angives i ansøgningen eller i CV-et.  
 
Ansættelsesproces  
Et bedømmelsesudvalg forestår den faglige bedømmelse af ansøgeren, hvor ansøgeren vil blive informeret om deltagerne i bedømmelsesudvalget samt efterfølgende få tilsendt sin bedømmelse. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes. Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Ansøgere, der søger instruktorstilling i mere end et fag bedes udtrykkeligt prioritere mellem fagene.  
 
Husk at oplyse KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.  
 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning, CV og relevante bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget).  
 
Ansøgningsfrist er 19. november 2017.  
 
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller Word).  
 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.  
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Anders Berg-Sørensen
E-mail: abs@ifs.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 19-11-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger