Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Økonomisk Institut søger holdundervisere

Under forbehold af bevillingsmæssig dækning samt oprettelse af det forventede antal hold vil der fra 1. september 2018 være et antal tidsbegrænsede stillinger som hjælpelærer og undervisningsassistent ledig til dækning af holdundervisningen i følgende fag (for sommerskolen Videregående Statistik dog 10. - 20. juli):  
 
BA obligatoriske fag:  
 • Erhvervsøkonomi  
 • Matematik A og B (dog søges kun færdiguddannede)  
 • Samfundsbeskrivelse A og B  
 • Økonomiske principper A og B  
 • Makroøkonomi I og II  
 • Mikroøkonomi I og II  
 • Sandsynlighedsteori og statistik  
 • Økonomisk Historie  
 • Økonometri I  
 • Econometrics II  
Valgfag på bachelor og kandidatuddannelsen:  
 • Macroeconomics III (ansøgning skal skrives på engelsk)  
 • Microeconomics III (ansøgning skal skrives på engelsk)  
 • Advanced Microeconometrics (ansøgning skal skrives på engelsk)  
 • Corporate Finance and Incentives (ansøgning skal skrives på engelsk)  
 • Financial Econometrics A  
 • Sommerskolen Videregående Statistik 
En beskrivelse af fagene på Økonomisk Institut, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, kan ses i kursuskataloget www.kurser.ku.dk.  
 
Jobbeskrivelse  
Holdunderviseren skal varetage undervisning på fagenes øvelseshold med op til ca. 40 studerende inden for opgaveregning, opgavegennemgang og opgaveretning. For stillingsgruppen undervisningsassistent kan der endvidere være mulighed for eksamensopgaveretning. Holdundervisningen er på engelsk i Econometrics II og på valgfagene (dog ikke på sommerskolen). Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl. 8 til 20 og holdunderviseren forventes, som en del af forberedelsen, at deltage i fagets lærermøder et par gange i løbet af semesteret samt på det 2 dages aflønnede pædagogiske kursus http://samf.ku.dk/pcs/undervisere/uvp/ inden semesterstart.  
 
Kvalifikationskrav  
Afhængigt af ansøgerens uddannelsesniveau kan der tilbydes ansættelse som Hjælpelærer eller Undervisningsassistent:
 
Stillingskategori ”hjælpelærer”:  
Kvalifikationskravet til ansættelse som hjælpelærer er, at den studerende er indskrevet på en videregående uddannelse. For polit studerende forventes det, at de første 2 år af BA-uddannelsen i økonomi er bestået. Øvrige studerende kan ansættes, hvis det vurderes, at den pågældende er fagligt kvalificeret.  
 
Stillingskategori ”Undervisningsassistent”:  
Kvalifikationskravet til ansættelse som undervisningsassistent er en kandidatgrad i økonomi, gerne i samfundsbeskrivelse. For undervisning i Matematik kræves det yderligere, at ansøgeren som minimum har en BA i matematik.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning som hjælpelærer sker efter reglerne i overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL). Timelønnen pr. arbejdstime er 212,41 kr. pr 1. december 2017.  
 
Ansættelse og aflønning som undervisningsassistent sker i henhold til reglerne i ”Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001” samt bestemmelserne for undervisningsassistentstillingen, som den er beskrevet i ”Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015”. Timelønnen pr. arbejdstime er 240,05 kr. pr 1. december 2017.  
 
For begge stillingskategorier aflønnes der for antallet af holdundervisningslektioner med en forberedelse på 90 minutters pr. lektion og for opgaveretning efter en for faget defineret tidsnorm. Antallet af holdlektioner kan ses nederst i fagets kursusbeskrivelse i kursuskataloget www.kurser.ku.dk  
 
Ansøgning  
Ansøg elektronisk via  Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN"linket nederst på siden).
Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:  
 • Ansøgning  
 • CV  
 • For Undervisningsassistenter: Både KA og BA bevis inkl. karakterudskrift (i én samlet fil).  
 • For Hjælpelærere (studerende): Karakterudskrift fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).  
 • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter, undervisningsevalueringer og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da disse medtages ikke i vurderingen.  
I den elektroniske ansøgningsformular skal angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i.
 
Ansættelsesproces  
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.
 
Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.
 
Erfaringer viser at processen kan være lang og det forventes, at ansættelse kan tilbydes ultimo juni 2018.
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos Studieleder Henrik Hansen tlf. 35 32 44 05 studieleder@econ.ku.dk eller Elisabeth Casas Casanova ecc@econ.ku.dk. Oplysninger om instituttet og studiet kan ses på http://www.econ.ku.dk/
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 5. april 2018 kl. 23.59.

Ansøgninger sendt efter ansøgningsfristens udløb kan iflg. lovgivningen ikke medtages i ansøgningsrunden.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Henrik Hansen

Kontakt

Elisabeth Casas Casanova
E-mail: ecc@econ.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 05-04-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Afdeling/Sted: Økonomisk Institut

Søg i stillinger