Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Et antal undervisningsassistenter til undervisningen inden for klinisk udvikling af lægemidler og lægemiddelregistrerings dokumentation

Institut for Farmaci på Københavns Universitet søger et antal undervisningsassistenter til ansættelse hurtigst muligt, med undervisning inden for klinisk udvikling af lægemidler og den tilhørende lægemiddelregistreringsdokumentation. 
 
Arbejdsopgaver  
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage opgaver som f.eks. holdundervisning, forelæsning og koordinering inden for klinisk udvikling af lægemidler med specifikt fokus på den kliniske dokumentation, der er nødvendig i registrerings ansøgninger for lægemidler. 
 
Dine kompetencer   
Udover relevant kandidatgrad, kræver stillingen, at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som du ansættes i. Gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer vil derudover blive vægtet.  
 
Ansættelsesforhold  
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timelønnet undervisning.   
 
Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 240,05 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 600,12 kr.  
 
Ansættelsernes varighed er op til tre år.  
 
Yderligere oplysninger  
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Carina Ørum, SUND HR, tlf.: 3532 7053, mail: caor@sund.ku.dk.  
 
Ansøgning mv.  
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 21. marts 2018.  
 
Din ansøgnings SKAL indeholde:  
en motiveret ansøgning  
et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer  
Et kandidatbevis.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.   
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 21-03-2018
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Farmaci

Søg i stillinger