Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Økonomisk Institut søger holdundervisere

Under forbehold af bevillingsmæssig dækning samt oprettelse af det forventede antal hold vil der fra 1. september 2017 være et antal tidsbegrænsede stillinger som hjælpelærer og undervisningsassistent ledig til dækning af holdundervisningen i følgende fag (for sommerskolen Videregående Statistik dog 4. - 14. juli 2017):
 
BA obligatoriske fag:
•Erhvervsøkonomi 
•Matematik A og B (dog kun undervisningsassistenter)
•Samfundsbeskrivelse A og B 
•Økonomiske principper A og B
•Makroøkonomi I og II 
•Mikroøkonomi I og II 
•Sandsynlighedsteori og statistik 
•Økonomisk Historie
•Econometrics I
•Econometrics II
 
Valgfag på bachelor og kandidatuddannelsen: 
•Macroeconomics III (ansøgning skal skrives på engelsk)
•Microeconomics III (ansøgning skal skrives på engelsk)
•Advanced Macroeconomics
•Advanced Microeconometrics
•Corporate Finance and Incentives
•Financial Econometrics A
•Sommerskolen Videregående Statistik
 
En beskrivelse af fagene på Økonomisk Institut, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, kan ses i kursuskataloget www.kurser.ku.dk
 
Jobbeskrivelse
Holdunderviseren skal varetage undervisning på fagenes øvelseshold med op til ca 40 studerende inden for opgaveregning, opgavegennemgang og opgaveretning. For stillingsgruppen undervisningsassistent kan der endvidere være mulighed for eksamensopgaveretning. Holdundervisningen er på engelsk i Econometrics I, II og på valgfagene (dog ikke på sommerskolen). Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl. 8 til 20 og holdunderviseren forventes, som en del af forberedelsen, at deltage i fagets lærermøder et par gange i løbet af semesteret samt på det 2 dages aflønnede pædagogiske kursus http://samf.ku.dk/pcs/undervisere/uvp/ inden semesterstart. 
 
Kvalifikationskrav

Stillingskategori ”hjælpelærer”:
Kvalifikationskravet til ansættelse som hjælpelærer er, at den studerende er indskrevet på en videregående uddannelse og har bestået de første 2 år af BA-uddannelsen i økonomi. Øvrige studerende kan ansættes, hvis det vurderes, at den pågældende er fagligt kvalificeret. 

Stillingskategori ”Undervisningsassistent”:
Kvalifikationskravet til ansættelse som undervisningsassistent er en kandidatgrad i økonomi, gerne i samfundsbeskrivelse og for undervisning i Matematik kræves yderligere en BA i matematik. 

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning som hjælpelærer sker efter reglerne i overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL). Timelønnen pr. arbejdstime er 206,82 kr. pr 1. april 2016.
 
Ansættelse og aflønning som undervisningsassistent sker i henhold til reglerne i ”Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001” samt bestemmelserne for undervisningsassistentstillingen, som den er beskrevet i ”Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015”. Timelønnen pr. arbejdstime er 233,73 kr. pr 1. april 2016.
 
For begge stillingskategorier aflønnes der for antallet af holdundervisningslektioner med en forberedelse på 90 minutters pr lektion og for opgaveretning efter en for faget defineret tidsnorm. Antallet af holdlektioner kan ses nederst i fagets kursusbeskrivelse i kursuskataloget www.kurser.ku.dk
 
Ansøgning
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:
•Ansøgning
•CV
•For Undervisningsassistenter: Både KA og BA bevis inkl. karakterudskrift (i én samlet fil).
•For Hjælpelærere (studerende): Karakterudskrift fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil). 
•Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter, undervisningsevalueringer og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da disse medtages ikke i vurderingen. 
 
I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i og hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives. Din private mail kan angives i ansøgningen eller i CV-et.
  
Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. 
Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.
 
Erfaringer viser at processen kan være lang og det forventes at ansættelse kan tilbydes ultimo juni 2017.
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos Studieleder Henrik Hansen tlf. 35 32 44 05 studieleder@econ.ku.dk eller Elisabeth Casas Casanova ecc@econ.ku.dk. Oplysninger om instituttet og studiet kan ses på http://www.econ.ku.dk/
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 27. marts 2017 kl. 23.59. 
 
Ansøg ved at trykke på følgende link: SØG STILLINGEN 
Ansøgninger sendt efter ansøgningsfristens udløb kan iflg lovgivningen ikke medtages i ansøgningsrunden.
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

studieleder Henrik Hansen

Info

Ansøgningsfrist: 27-03-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: Økonomisk Institut

Søg i stillinger