Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Det Juridiske Fakultet søger studerende til opgaven som gruppevejleder for 1. års studerende på den juridiske bacheloruddannelse

Det Juridiske Fakultet søger gruppevejledere til at vejlede og understøtte 1. års studerende med særlig fokus på førsteårspædagogik. En gruppevejleder knyttes som udgangspunkt til ét 1. års hold med ca. 36 studerende gennem hele det første semester.

Vores forventninger til dig:
  • Du er en engageret jurastuderende, som har bestået 3. semester på den juridiske bacheloruddannelse 
  • Du kan huske, hvad det vil sige at være førsteårsstuderende og kan identificere dig med nogle af de udfordringer, de studerende står overfor – gerne inden de selv gør
  • Du kan se dig selv som facilitator for andres læring, og du synes, det vil være meningsfyldt at aktivere førsteårsstuderende og lede dem på vej i deres læringsproces
  • Du har lyst til at sætte fokus på samarbejdsmetoder og akademisk studieteknik blandt førsteårsstuderende – lige fra studiestartsugen til afslutningen på 1. semester
  • Du har mod på og er nysgerrig efter at vide, hvordan du med forskellige redskaber, værktøjer og øvelser, kan understøtte læringen blandt førsteårsstuderende – og har lyst til at introducere og facilitere disse for dit hold på 1. semester
  • Du har lyst til løbende at understøtte et godt og konstruktivt samarbejde i studiegrupperne på 1. semester og spille en aktiv rolle ved inddelingen af de grupper, der skal være gældende på 3. semester. Inddelingen i grupper til 3. semester foregår i maj måned 2017. 
  • Du skal være selvstændig og iderig og kunne identificere aktiviteter og øvelser, der kan hjælpe de studerende videre i de udfordringer, de møder som førsteårsstuderende

Obligatorisk uddannelsesforløb:
Som gruppevejleder skal du deltage i et obligatorisk uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet vil have særlig fokus på at udvikle dine kompetencer til at indtage rollen som facilitator samt kendskab og færdigheder inden for førsteårspædagogik. Kurset finder sted i august.
Herudover vil der være en times orientering i maj 2017 med henblik på gruppeinddelingen af studerende, der er på 2. semester og selv skal danne grupper til brug på 3. semester. Denne orientering er obligatorisk.
Der vil være i alt 3 timer forbundet med gruppeinddelingen i maj 2017.

Arbejdstid og løn

I løbet af efterårssemestret 2017 har du 24 skemasatte kontakttimer.
Lønnen fastsættes i overensstemmelse med reglerne om aflønning af studenterundervisere ved universiteter mv.(SUL – overenskomsten, som instruktør), hvor timelønnen pr. 1. april 2016 er 206,82 kr.
Stillingen som gruppevejleder er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2017 til 31. januar 2018.

Yderligere oplysninger
Ved ansættelsesmæssige spørgsmål kontakt uddannelsessekretær Inge Qviste, Inge.Qviste@jur.ku.dk
Spørgsmål om rolle og ansvarsområder for gruppevejledere rettes til lektor Mikkel Jarle Christensen, Mikkel.Jarle.Christensen@jur.ku.dk

Ansøgning
Hvis du er interesseret i at blive gruppevejleder, skal du sende en motiveret ansøgning med CV via linket nedenfor (medsend gerne et foto af dig selv). I ansøgningen skal det være tydeligt, hvad du ønsker at bidrage med som gruppevejleder – gerne i relation til førsteårspædagogik. Hvilke øvelser og aktiviteter, ser du som meningsfulde i forhold til førsteårsstuderende, og hvordan vil du løfte rollen som facilitator? Det er muligt at være gruppevejleder for to hold. Angiv gerne i ansøgningen om du søger om at blive gruppevejleder for et eller to hold.

Du kan også tilgå opslaget via jobsiden http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/studenterjobs/.

Ansøgningsfrist er den 26. marts 2017 midnat.

Samtaler forventes afholdt i uge 14.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

_______________________________________________________________________________
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 85 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 65 ph.d.-stipendiater samt ca. 75 administrative medarbejdere. Omkring 10 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk/.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Inge Qviste

Info

Ansøgningsfrist: 26-03-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-05-2017
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger