Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Institut for Psykologi søger eksterne lektorer

Ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, vil et antal stillinger som ekstern lektor være ledige med start efterårssemestret 2017, Opslaget omfatter følgende:

Et antal 3-årige eksterne lektorater til Social- udvikling og integrationspsykologi
Stillingen som ekstern lektor i Social- udvikling og integrationspsykologi indebærer undervisning på seminar– og praksishold.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos fagkoordinator Pernille Hviid (e-mail: pernille.hviid@psy.ku.dk. Stillingen ønskes besat pr. 1 august 2017.

Søg online: eksternt lektorat i Social- udvikling og integrationspsykologi

Et antal 3-årige eksterne lektorater til Valgfag:
Stillingen som ekstern lektor i valgfag indebær forståelse af undervisning i feedback informed treatment.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Studieleder Torben Bechmann Jensen (e-mail: torben.bechmann@psy.ku.dk) Stillingen ønskes besat pr. 1 august 2017.

Søg online: eksternt lektorat i Valgfag

Et antal 3-årige eksterne lektorater til Psykologisk testning:
Stillingen som ekstern lektor i psykologisk testning indebærer gennemførelse af undervisning i testmetoder og testteori.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos fagkoordinator Tine Nielsen (e-mail: tine.nielsen@psy.ku.dk)  Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2017.

Søg online: eksternt lektorat i Psykologisk testning

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatgrad, ligesom relevant undervisningserfaring eller erhvervserfaring der kan sidestilles hermed vil blive tillagt betydelig vægt. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter aftale mellem Finansministeriet og AC. Timelønssatsen udgør pr. 1. april 2016 kr. 254,39. I henhold til ’Cirkulære om eksterne lektorer ved Universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet’ ydes som minimum betaling for 100 arbejdstimer og maksimum 500 timer pr. undervisningsår.

Nærmere oplysninger om instituttet:  www.psy.ku.dk
eller hos Studieleder Torben Bechmann Jensen, e-mail torben.bechmann@psy.ku.dk

Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.

Ansøgningsprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Ansøgningsfrist: 29. marts 2017
Ansøg via ovenstående link.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Torben Bechmann Jensen

Info

Ansøgningsfrist: 29-03-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: Institut for Psykologi

Søg i stillinger