Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Adjunkt i Jura, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) udfører samfundsvidenskabelig forskning inden for bl.a. økonomi, sociologi, etik og jura med særligt fokus på bl.a. fødevarer og naturressourcer. Jura-gruppen ved IFRO’s Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering underviser i bl.a. Forvaltningsret, Miljø- og planlovgivning samt EU-ret (EU Law) på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Jura-gruppens forskning fokuserer på emner af særlig relevans for Fakultetet, bl.a. miljøret, fødevareret, EU-ret og international ret. Forskning og undervisning indgår ofte i en tværfaglig sammenhæng. Jura-gruppen bestræber sig endvidere på at etablere og fastholde kontakter og netværk i og uden for forskningsverdenen.  
 
Ansøgere skal have en akademisk grad i jura samt dokumenterede videnskabelige kvalifikationer på PhD-niveau med relevans for fagområdet, særligt inden for EU-ret, forvaltningsret, miljøret, fødevareret eller andre relevante retsområder.
 
Adjunktens arbejdsopgaver vil fortrinsvis omfatte forskning, herunder forpligtelser med hensyn til publicering/videnskabelig kommunikation, og forskningsbaseret undervisning. Gode sprogkundskaber i såvel dansk som engelsk er nødvendige.  
For yderligere information om IFRO, se http://www.science.ku.dk/fakultetet/organisation/. Forespørgsler vedrørende stillingen kan rettes til professor Helle Tegner Anker, hta@ifro.ku.dk, tlf. : +45 35332321. 
 
Stillingen er åben for besættelse fra 1. november 2017 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 4 år. 
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.   
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er omfattet af stillingsstrukturen for universiteter i Danmark.  
Ansættelsesvilkår i øvrigt og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Forhandling af tillæg vil være muligt.   
 
Ansøgningen skal udarbejdes på engelsk, og skal fremsendes elektronisk ved at klikke “SØG STILLINGEN” nedenfor.  
 
Ansøgningen skal indeholde:
- Curriculum vita 
- Diplomer (kandidat og PhD grad eller tilsvarende)  
- Forskningsplan – beskrivelse af nuværende og kommende forskningsplaner.  
- Dokumentation for undervisnings- og vejledningserfaring og kvalifikationer herfor – Beskriv og dokumenter venligst:
    - Erfaring med vejledning af BSc and MSc studerende 
    - Undervisningserfaring 
    - Formel pædagogisk uddannelse 
- Komplet publikationsliste
- Op til 5 publikationer der ønskes bedømt
 
Ansøgningsfristen er 27. august 2017 kl. 23:59 GMT +1.  
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes.  
 
Du kan læse mere om rekrutteringsprocessen her: http://employment.ku.dk/faculty/recruitment-process/ - på engelsk. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Helle Tegner Anker
E-mail: hta@ifro.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 27-08-2017
Ansættelsesdato: 01-11-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Søg i stillinger