Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Adjunkt i T celle immunologi

Adjunkt i T celle immunologi
 
I T celle biologi gruppen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, KU, er en stilling som adjunkt ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset til 4 år.  
 
Information om Institut for Immunologi og Mikrobiologi kan fås på: www.isim.ku.dk  
 
Stillingsbeskrivelse 
Adjunkten skal undersøge, hvordan vitamin D samt vitamin D receptoren (VDR) påvirker det immunologiske respons. Det er kendt, at vitamin D har store immunomodulatoriske effekter, og at for lave niveauer af vitamin D er blevet kædet sammen med højere incidens for diverse infektioner samt udviklingen af flere autoimmune sygdomme såsom psoriasis og atopisk dermatit. Ydermere findes der en meget sjælden sygdom (hereditary vitamin D resistant rickets, HVDRR), hvori VDR er muteret, så receptoren er ikke-funktionel. Man ved dog kun meget lidt omkring, hvordan denne mutation påvirker det immunologiske respons in vivo. Samspillet mellem vitamin D niveauer, VDR og det immunologiske respons vil være hovedfokus for adjunktens forskning. Ydermere vil et forskningsmæssigt fokusområde være effekten af en muteret VDR ifm. det immunologiske respons. Stillingen omfatter også faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning og bedømmelsesarbejde. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere over ansættelsesperioden.  
 
Kvalifikationskrav  
Kandidaten skal have en ph.d.-grad (eller tilsvarende) inden for immunologi samt erfaring med forskning i aktivering af primære CD4+ T celler (både med antistof-coatede beads og med allogeneriske antigen-præsenterende celler). Ekspertise i oprensning af og arbejde med celler fra blodprøver er essentielt for at kunne besidde stillingen. Ydermere kræves et indgående kendskab til protein og mRNA analyser samt flow cytometri. Det er et krav, at kandidaten har en dybdegående forståelse af den teoretiske baggrund for og praktiske brug af vitamin D i eksperimentelle sammenhænge, og at dette kan dokumenteres i form af fx videnskabelige publikationer involverende dette. Det kræves desuden, at kandidaten har en international profil og netværk fx ved at have udført forskningsrelevant arbejde i udlandet inden for de sidste 5 år. Derudover skal kandidaten have licens til eksperimentel omgang med forsøgsdyr (Laboratory Animal Science EU Function ABD (tidligere FELASA Category C)). Da stillingen involverer undervisning i form af forelæsninger samt i særdeleshed videnskabelig vejledning af speciale- og ph.d.-studerende, ses det meget gerne, at kandidaten kan dokumentere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, herunder videnskabelig produktion inden for disse områder på internationalt niveau.  Som led i Københavns Universitets strategi vedrørende tættere samarbejde med private virksomheder (såsom biotech start-up virksomheder) vil det være en fordel, men ikke et krav, at kandidaten kan dokumentere god forståelse for samarbejdsmulighederne mellem Københavns Universitet og life science industrien. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen, som er til besættelse snarest, udløber efter 4 år og sker i henhold til Aftale mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er omfattet af Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (2013). 
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Carsten Geisler, e-mail: cge@sund.ku.dk
 
Ansøgning 
Ansøgningen skal indeholde følgende:  
  •  Motiveret ansøgning (1 A4 side) 
  • CV og publikationsliste 
  • Alle relevante eksamensbeviser, kursusbeviser og diplomer inklusiv karakterudskrifter 
  • Navne og kontaktinformationer på 3 referencepersoner 

Ansøgningsprocedure 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af en fagkyndig bedømmer. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmeren, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk   
De udvalgte ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.  
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 
Ansøgning og bilag indsendes elektronisk via nedenstående link senest den 20. marts 2018, kl. 23.59. Der modtages kun online ansøgninger. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 20-03-2018
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Søg i stillinger