Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

3 Studieadjunkter/Studielektorer til have- og parkingeniøruddannelsen

I forbindelse med Skovskolens Have- og Parkingeniøruddannelse har vi brug for 3 nye kolleger til at varetage undervisning, rådgivning og formidling af viden inden for have- og parkingeniørernes faglige områder. Stillingerne ønskes besat fra 1. juni 2018 eller snarest derefter. 
Vi forventer at du har et solidt fagligt netværk, og at du ud over en relevant faglig uddannelse også har viden og erfaring fra praksis.   
Endvidere skal du være en dygtig formidler hvor det didaktiske og pædagogiske vægter højt. Du skal selvstændigt kunne tilrettelægge undervisningen, herunder ekskursioner, øvelser i felten og i laboratoriet.  
 
Arbejdsstedet
Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet - KU-SCIENCE. Skovskolen har godt 90 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannelseskurser på alle niveauer inden for fagområderne samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed.  Skovskolen er inddelt i tre videncentre, hvor du bliver tilknyttet Videncenter for Park og Landskab. Videncenter for Park og Landskab har udover have- og parkingeniøruddannelsen også ansvaret for Parkdiplomuddannelsen samt Regnvandskonsulentuddannelsen. 
 
Vi kan tilbyde et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede undervisere og studerende. Ud over et godt arbejdsmiljø, så er Skovskolen med sin placering i kanten af Grib Skov med udsigt over Esrom Sø en af Danmarks smukkeste arbejdspladser.   
 
Studieadjunkt/studielektor: Anlægsteknik 
Stillingsindhold:   
Kursusledelse for kurserne ”Design, terræn og projektering” og ”Anlægsstyring”, samt evt. et sommerkursus i ”Anlægsteknik i praksis”. 
Undervisning på 1. års kurset ”Professionsintroduktion”, herunder ansvaret for undervisning i praktiske anlægsprojekter, projektgranskning samt introduktion til materialer, arbejdsmiljø og maskiner. 
Tekniske udviklingsprojekter i samarbejde med erhvervet og studerende 
 
Kvalifikationskrav:   
Relevant videregående uddannelse, eksempelvis Ingeniør med speciale i anlægsteknik, Landskabsarkitekt eller Have – og Parkingeniør og med lyst til at undervise. 
Solid faglig anlægsteknisk viden med særlig fokus på terræn, kotering og jord. 
Erhvervserfaring fra bygge- og anlægssektoren, herunder kendskab til anlægsstyring, projektgranskning, tilbudsberegning og byggesagsbehandling. 
Dygtig formidler, der brænder for at undervise – gerne erfaring med undervisning på professionsbachelorniveau.   
 
Studieadjunkt/studielektor: Klimatilpasning 
Stillingsindhold:   
Kursusleder for kurserne ”Teknik og Klimatilpasning” og evt. Landskabsarkitektur og planlægning. 
Uddannelseskoordinator for Regnvandskonsulentuddannelsen, som Skovskolen udbyder i samarbejde med Teknologisk Institut 
afholdelse af temadage og kurser for erhvervet indenfor klimatilpasning, drift af LAR, hydrologi o.l. 
Undervisning på kurserne ”Klimatilpasning og grøn teknologi” samt ”Landskabsarkitektur og planlægning”. 
Udviklingsprojekter inden for klimatilpasning i samarbejde med erhvervet og studerende. 
 
Kvalifikationskrav:   
Relevant videregående uddannelse som eksempelvis Civilingeniør, Landskabsarkitekt eller Have – og Parkingeniør.  
Solid faglig viden om klimatilpasning med særlig fokus på hydrologi og håndtering af vand over og under jorden.   
Kan analysere, projektere og designe regnvandssystemer med særlig fokus på kobling af recipient-, rør- og overflademodeller.  
Rutineret bruger af MIKE URBAN eller andre relevante klimatilpasnings IT-programmer. 
Erhvervserfaring fra sektoren. 
Dygtig formidler, der brænder for at undervise – gerne erfaring med undervisning på professionsbachelorniveau.   
 
Studieadjunkt/studielektor: Natur- og parkforvaltning 
Stillingsindhold:   
Studieleder for Parkdiplomuddannelsen. 
Kursusleder for enten ”Landskabsarkitektur og planlægning” eller ”Byens grønne områder”. 
Undervisning på parkdiplomuddannelsens moduler inden for den urbane natur- og parkforvaltning. 
Praktikkoordinator på have- og parkingeniøruddannelsen.
Udviklings- og forskningsprojekter indenfor natur- og parkforvaltning. 
 
Kvalifikationskrav:   
Relevant akademisk uddannelse som eksempelvis landskabsarkitekt, skov- og landskabsingeniør eller have- og parkingeniør – og gerne en efteruddannelse inden for ledelse eller en Ph.D-grad. 
Solid faglig viden om park- og naturforvaltning, driftsledelse, parkpolitik, borgerinddragelse og gerne byplanlægning. 
Erhvervserfaring fra sektoren – gerne på ledelsesniveau. 
Et solidt fagligt netværk.
Dygtig formidler og koordinator. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår   
Ansættelsen vil ske i henhold til én af følgende overenskomster i forhold til ansøgers uddannelse:   
Overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten eller Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører/Have- og parkingeniører.   
 
Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af tillæg.   
 
Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg som tjenestested.
Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference til lederen af Videncenter for Park og Landskab. Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt.   
 
Yderligere information, ansøgning og samtale   
Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til Forstander Thomas Færgeman, 33 65 31 00 eller Videncenterchef Susanne Ogstrup, 30 50 51 83.   
 
Ansøgning   
Er du interesseret i 1 af de 3 stillinger, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via KU’s jobportal http://www.ku.dk/stillinger/vip/ under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Når du finder opslaget på KU’s jobportal vil der være en ”send ansøgning” som du skal anvende til fremsendelse af ansøgningen elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.   
 
Ansøgningsfristen er den 15. maj 2018, kl. 23.59. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.     
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 15-05-2018
Ansættelsesdato: 01-06-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Skovskolen

Søg i stillinger