Administration, IT & service – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Administration, IT & s...

AC medarbejder til ledelsesstøtte, personaleplanlægning og forskerservice ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Økonomisk Institut søger en kollega til vores administration med tiltrædelse den 1. oktober 2017 eller snarest muligt derefter.
 
Administrationen består af 14 dygtige kolleger, der sammen varetager administrative opgaver i tilknytning til forskning, uddannelse og formidling. Vi lægger vægt på en smidig og effektiv administration med et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone.
 
Dine opgaver vil være knyttet til både ledelsen, til personale- og økonomiområdet samt til forskerstøtten, og du vil udover samarbejdet med Institutleder og Institutadministrator få et tæt samarbejde med kolleger, videnskabeligt personale og med Københavns Universitets HR-Center Søndre City.
 
Du vil blive administrativ ankerperson for vores ledelsesstøtte og personaleplanlægning. Derudover vil du skulle løse forskerserviceopgaver i relation et forskningscenter samt i forbindelse med afholdelse af konferencer, workshops og seminarer.
 
Du vil beskæftige dig med
 • Ledelsesstøtte. Fungere som bindeled mellem ledelsen på Økonomisk Institut og HR-center Søndre City i forbindelse med ansættelser, forlængelser, opsigelser samt indgåelse af VIP lønaftaler samt VIP lønforhandlinger mm. Udfærdige af aftaler vedr. medarbejdernes individuelle arbejdstidsaftaler, udstationering, overgang til emeritus mv. Desuden vil en central opgave være, at udvikle og vedligeholde ledelsesinformation vedrørende medarbejderne, fx om ansættelsesudløb, individuelle arbejdstidsaftaler.
       
 • Personaleplanlægning. Planlægning og udarbejdelse af individuelle arbejdsaftaler, vedligeholde registreringer i forbindelse med planlægningen samt overvåge om gennemførelsen sker i overensstemmelse hermed. Deltagelse i Økonomisk Instituts rekruttering af medarbejdere på det amerikanske jobmarked samt introduktion af nye medarbejdere til Økonomisk Institut. Udvikling af instituttets personaleplanlægningsredskaber samt vedligeholde data heri, herunder oprettelse af udvalgte op-lysninger i samarbejde med HR-center Søndre City.
   
 • Løn. Udarbejde lønberegninger, foretage lønomposteringer, godkende timeregnskaber for deltidsansatte, medvirke ved udarbejdelse af kvartalsvise lønprognoser samt årlige lønkonteringsoversigt.
   
 • Forskerservice. Administration af udbetalinger i forbindelse med Centre for Experimental Economics (CEE) eksperimenter. Derudover i samarbejde med videnskabeligt personale stå for praktisk planlægning og gennemførelse af konferencer, workshops og seminarer, herunder annoncering, booking af lokaler og rejser, budgettering og efterfølgende afregning. 
Du har
 • en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller lignende  
 • lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø  
 • god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk  
 • en proaktiv tilgang til arbejdet, er grundig og struktureret med sans for detaljen  
 • erfaring i brugen af Excel  
 • et imødekommende væsen og er god til at samarbejde  
 • gerne erfaring med administration, herunder kendskab til personaleplanlægning, ledelsesstøtte og afvikling af arrangementer  
Du får et udviklende og alsidigt job med en bred kontaktflade internt og eksternt. Du vil have samarbejde og sparring med Institutleder og Institutadministrator samt kolleger, både i administrationen og på tværs af fakultet og universitet. Der vil desuden være fleksibilitet i tilrettelæggelse af din arbejdstid (flextids-ordning).  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som fuldmægtig med mulighed for forhandling af tillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.  
 
For yderligere oplysninger om stillingen, kan du henvende dig til institutadministrator Peter Flindt på tlf.: 35323012. Du kan læse mere om Økonomisk Institut på www.econ.ku.dk.  
 
Ansøgning  
Ansøgning bilagt CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelle referencer sendes online via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget og udfyld ansøgningsformularen. Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).  
 
Du finder også dette opslag ved at søge på hjemmesiden  
http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/  
 
Ansøgningsfrist: søndag den 24. september 2017 (kl. 23.59).  
 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vurderes ikke.
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Peter Flindt

Info

Ansøgningsfrist: 24-09-2017
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Økonomisk Institut

Søg i stillinger