Administration, IT & service – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Administration, IT & s...

Jurist

Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution sørger en husjurist som special- eller chefkonsulent 
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – i daglig tale SCIENCE –  søger en erfaren jurist til opgaven som husjurist. Fakultetssekretariatet har to husjurister, hvis opgaver bl.a.  består i rådgivning af fakultetets øverste ledelse og den øvrige ledelse på institutter og i fakultetssekretariatet, samt tværgående juridiske opgaver for den øvrige administration ved SCIENCE. 
 
Stillingen er til besættelse 1. november eller snarest derefter.  
 
Om SCIENCE 
SCIENCE bidrager til løsning af de store udfordringer, som Danmark står over for i en verden under hastig forandring med øget pres på naturressourcerne og markante klimaforandringer. Vi er en institution med stolte traditioner og masser af historie, og vi lever af at tænke nyt og sprænge rammerne. Med et budget på godt 3 milliarder, 4.500 ansatte på 12 institutter og i fakultets­sekretariatet samt 9.500 studerende fordelt på 21 bachelor­uddannelser og 33 kandidat­uddannelser udgør SCIENCE mere end en tredjedel af Københavns Universitet. 
 
Du bliver en del af SCIENCE Ledelse og Kommunikation, som består af cirka 25 medarbejdere. Kontoret arbejder med ekstern og intern kommunikation, rekruttering af studerende, skole- og gymnasietjeneste og varetager den daglige understøttelse og rådgivning af fakultetsdirektionen, betjening af øvrige ledelses- og samarbejdsfora på SCIENCE, juridisk rådgivning, projektledelse af administrative udviklingsprojekter, koordinering af fakultetets internationale aktiviteter, særlige indsatsområder m.m. 
 
Opgaveprofil 
Der er tale om en meget bred stilling, som bl.a. omfatter forvaltningsret, udbudsret, forsikringsret og aftaleret. Du vil indgå i team med SCIENCE’s anden husjurist, hvor opgaverne blandt andet er.  
 
 • Behandling af fakultetets ”husjurasager”, herunder fx sager om aktindsigt, inhabilitet, fortolkning og udarbejdelse af vedtægter samt forretningsordener. Gennemgang af fakultetets kontrakter med fx leverandører herunder evt. spørgsmål om misligholdelse. Udarbejdelse af sponsor- samt konsulentaftaler. Rådgivning i forbindelse med udbud af diverse driftsopgaver. Spørgsmål om ophavsret. Statens selvforsikring og erstatningssager. Forskningsetik i konkrete forskningsprojekter. Bistand til samarbejdsaftaler på bl.a. myndighedsbetjeningsområdet. 
 
I den opslåede stilling ligger specifikt 
 
 • Sagsbehandling i forhold til databeskyttelse i forskningsprojekter under fakultetets fællesanmeldelse. Spørgsmål om databeskyttelse for forsøgspersoner i forskningsprojekter. Informationssikkerhed og datamanagement.  
 
Den ønskede profil 
 • Du er uddannet Cand. Jur., Cand. Merc. Jur. eller lign. og har mindst 10 års relevant erhvervserfaring 
 • Du evner at håndtere den snævre jura, brugernes behov, opgavernes formål, og samtidig opnår du resultater og gode løsninger  
 • Du er udadvendt, og har personlig gennemslagskraft 
 • Du er faglig dygtig og har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner 
 • Du kan arbejde selvstændigt og har gode løsningsorienterede forhandlingsevner 
 • Du har en struktureret og systematisk arbejdsform 
 • Du har erfaring med sagsbehandling og ledelsesbetjening 
 • Du har gode engelskkundskaber 
 • Du trives med at samarbejde med mange forskellige mennesker 
 • Du har forståelse for og erfaring med at samarbejde og skabe resultater på tværs af organisatoriske enheder 
 • Du er fleksibel og kan bevare overblikket i pressede situationer og ved uventede opgaver 
 • Du har kendskab til universitetsverdenen eller andre større offentlige organisationer 
 
Vilkår 
Du vil afhængigt af kompetencer og erfaring bliver ansat som special- eller chefkonsulent i henhold til overenskomst for Akademikere i staten. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. 
 
SCIENCE er en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Vi stræber efter en passende balance mellem arbejds- og privatliv og tilbyder gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt. 
 
Din ansøgning 
Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 24. september 2017.  
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du har brug for yderligere oplysninger om SCIENCE, stillingen mv. er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Claus Aagaard Thomsen, tlf. 3533 2007, eller husjurist Susanne Tang, tlf. 5170 0130, som vil blive din nærmeste kollega. 
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet udbyder en lang række uddannelser på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Der er ca. 4.500 ansatte og 9.500 studerende fordelt på 12 institutter. Fakultetets årlige budget er på godt 3 mia. kr.   
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Claus Aagaard Thomsen

Info

Ansøgningsfrist: 24-09-2017
Ansættelsesdato: 01-11-2017
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: SCIENCE Ledelsessekretariat

Søg i stillinger