Ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Ledelse

Vicedirektør for Rektorsekretariatet

Københavns Universitet (KU) søger en vicedirektør til Rektorsekretariatet med betydelige strategiske og ledelsesmæssige kompetencer, politisk forståelse og stor indsigt i ledelsesbetjening på topledelsesniveau samt evne til at navigere og skabe sammenhæng i et landskab som universitetsområdet med mange samarbejdspartnere og interessenter.  
 
Som vicedirektør forventer vi, at du bliver en central sparrings- og samarbejdspartner i nye langsigtede strategiske initiativer og i udviklingen af en professionelt understøttet og strategisk arbejdende ledelsesorganisation med effektive og veltilrettelagte beslutningsprocesser. Ligeledes indgår vicedirektøren i arbejdet med at implementere beslutninger på KU, der understøtter KU’s overordnede strategi, der forventes vedtaget af KU’s bestyrelse i december måned.  
 
Stillingen er ledig til besættelse 1. februar 2018 eller snarest derefter.  
 
Jobbet 
Vicedirektøren refererer til rektor og har ansvaret for den daglige ledelse af Rektorsekretariatet, samt for at universitetets bestyrelse og direktion (rektor, prorektor for forskning og innovation, prorektor for uddannelse og universitetsdirektør) bliver understøttet professionelt.  
 
Rektorsekretariatet er en af otte enheder i KU’s fællesadministration (FA). Sekretariatet består af ca. 25 medarbejdere, heraf 3 sektionschefer med fagligt og personalemæssigt ansvar. Sekretariatet er inddelt i sektionerne: Fora & policy, Forkontor, og Jura.  
 
Fora & Policy består af 11 medarbejdere (AC), der varetager den generelle politiske og strategiske understøttelse i form af bl.a. sagsbehandling, stakeholderrelationer, løbende intern og ekstern kommunikation. Sektionen understøtter processer og møder i bestyrelse, direktion, KU’s Ledelsesteam (rektorat og dekaner), senat og en række andre ledelses- og dialogfora med studenter­organisationer, eksterne interessenter mv. Årligt afvikles ca. 100 møder alene i de faste ledelsesfora.  
 
Forkontoret og intern administration består af 6 medarbejdere (HK og Service), der varetager daglig betjening af øverste ledelse og tværgående opgaver i sekretariatet, herunder kalenderstyring, henvendelser, HR, økonomistyring og interne processer. 
 
Juragruppen består af 4 medarbejdere (AC) og varetager sagsbehandling og rådgivning af direktion og organisation af juridisk karakter, herunder overordnet legalitetskontrol (vedtægt, delegationer mv.), juridisk rådgivning i vanskelige sager, videnskabelig praksis og studentersnyd, forsikring, doktorsager med meget mere. 
 
Rektorsekretariatet er en del af ledelsens ansigt udadtil og indadtil med en stor samarbejdsflade over for såvel universitetets fakulteter og administrative afdelinger som ministerier og samarbejdsparter uden for universitetet. Derudover indgår KU i flere internationale alliancer og samarbejder, hvor Rektorsekretariatet spiller en central rolle i ledelsesbetjeningen.  
 
Vicedirektøren bidrager til gode samarbejdsrelationer såvel internt på universitetet som i forhold til ministerier, erhvervsliv og øvrige eksterne samarbejdspartnere.  
 
Ansvarsområder 
Som vicedirektør vil dine hovedopgaver være at:  
 • Lede Rektorsekretariatet under inddragelse af sekretariatets chefgruppe og medarbejdere 
 • Rådgive rektor og øvrige ledelse i sager af strategisk, politisk og organisatorisk betydning for universitetet 
 • Sikre god forvaltningspraksis og tilrettelægge effektive og sammenhængende sagsgange og beslutningsprocesser i de centrale ledelsesorganer, primært bestyrelse, direktion og ledelsesteam (rektorat og dekaner).  
 • Fremme udviklingen af professionel ledelsesbetjening og ledelseskommunikation på universitetet i samarbejde med den øvrige del af Fællesadministrationen og fakulteternes ledelsessekretariater.  
 • Sikre rettidig og kompetent betjening af bestyrelse og direktion 
 • Betjene bestyrelsesformand og bestyrelsen.  
Kompetencer / erfaring 
Udover solid erfaring med ledelsesbetjening forventer vi, at du har: 
 • Relevant akademisk uddannelse  
 • Dokumenteret erfaring med at lede gennem ledere  
 • Evne til at sætte retning og opnå resultater 
 • Gennemslagskraft og fremragende kommunikative evner – på både dansk og engelsk 
 • Veludviklede evner og lyst til at skabe løsninger og resultater gennem samarbejde med mange interessenter, både inden for og uden for universitetet.  
 • Strategisk overblik og udtalt fornemmelse for – og gerne erfaring fra arbejde med - de politiske og samfundsmæssige strømninger på universitetsområdet 
 • Politisk tæft og manøvredygtighed i en kompleks organisation  
 • Evne til at agere hurtigt og kompetent; også i pressede situationer 
 • Erfaring med og interesse for god forvaltningspraksis og organisationsudvikling 

Ansættelsesvilkår 
Ansættelse forventes at ske på åremål med en ansættelsesperiode for 5 år og mulighed for 3 års administrativ forlængelse. Stilling er klassificeret i LR 37, suppleret med individuelt tillæg, der forhandles. 

Ansættelsesprocedure 
Rektor har nedsat et ansættelsesudvalg, der ud over rektor består af repræsentanter for ledelsen og medarbejderne. Første runde ansættelsessamtaler forventes gennemført den 6. og 7. december 2017. Udvælgelsesprocessen vil afslutningsvist kunne omfatte relevante tests med tilhørende individuel tilbagemelding. 
 
Ansøgningsfrist og kontaktinfo 
Vi skal modtage din ansøgning online senest den 22. november 2017.   
Ansøgning bilagt CV og relevante eksamensbeviser sendes til Københavns Universitet via linket i stillingsopslaget på www.jobportal.ku.dk  
 
For yderligere information om KU henvises til www.ku.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Henrik C Wegener på tlf 3532 2604. 
 
KU ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 22-11-2017
Ansættelsesdato: 01-02-2018
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Rektorsekretariatet

Søg i stillinger