Ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Ledelse

PRODEKAN FOR UDDANNELSE, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en visionær og innovativ prodekan for uddannelse med tiltrædelse 1. august 2017. Vores mål er at fastholde og udvikle vores position som en internationalt førende forsknings- og uddannelsesinstitution på det samfundsvidenskabelige område og uddanne dygtige kandidater, der står stærkt på det nationale og internationale arbejdsmarked.
 
Stillingen
Prodekanen for uddannelse er ansvarlig for at udvikle, koordinere, implementere og kommunikere fakultetets overordnede uddannelsesstrategi og er i samarbejde med studielederne, medarbejderne og de studerende den drivende kraft i den konkrete implementering af strategier, forandringer og reformer inden for sine ansvarsområder. Prodekanens nærmere opgaver og ansvarsområder aftales med dekanen.
 
Prodekanen for uddannelse har det faglige ansvar for studielederne og varetager på fakultetsniveau den løbende dialog med de studerende. 
 
Prodekanen for uddannelse skal i de kommende år fokusere på at implementere og følge op på fakultetets kvalitetspolitik, studiemiljøpolitik, studiefremdriftsreformen, finansieringsreformen og på at effektivisere fakultetets samlede studieadministration. Prodekanen for uddannelse skal desuden bidrage til at udvikle og implementere nye initiativer, herunder universitetets og fakultetets nye strategiplaner gældende fra og med 2018.  
 
Prodekanen for uddannelse refererer til dekanen og indgår i dekanatet, som består af dekanen, prodekanen for forskning og omverdensrelationer og fakultetsdirektøren. Herudover indgår prodekanen for uddannelse i fakultetsledelsen, som består af dekanatet og institutlederne, der sammen har ansvaret for den strategiske ledelse og udvikling af fakultetet.
 
Prodekanen for uddannelse er fakultetets medlem af universitetets uddannelsesstrategiske råd sammen med prorektor for uddannelse og de andre fakulteters uddannelsesprodekaner. Uddannelsesprodekanens funktioner understøttes af Fakultetsservice, herunder fakultetets  studiechef. 
 
Prodekanen kan efter aftale med dekanen varetage undervisnings- og/eller forskningsopgaver med henblik på at kunne opretholde sine kompetencer som underviser/forsker.
 
Dine kvalifikationer
Du forventes:
•at være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have undervisningserfaring på universitetsniveau
•at have indsigt i uddannelsessektoren og indsigt i et universitets virke
•at have erfaring med ledelse og organisering af forsknings- og/eller undervisningsmiljøer
•at have indsigt i universitetets samspil med det omgivende samfund.
 
Det vil være en fordel at have indsigt i uddannelsesøkonomi og dokumenteret ledelseserfaring og erfaring med strategisk ledelse og organisationsudvikling i en kompleks organisation med stor autonomi og forskellige personalegrupper og interessenter.
 
Vi forventer, at du er samarbejdsorienteret, god til at kommunikere og besidder autoritet og gennemslagskraft. Du skal med en åben og moderne ledelsesstil kunne medvirke til at skabe attraktive rammer for medarbejdernes og de studerendes faglige virke og udvikling.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål op til 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelse sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC. Prodekaner ansættes i lønramme 37, hvor den årlige pensionsgivende basisløn udgør 536.665 kr. Dertil kommer efter nærmere aftale åremålstillæg, kvalifikationstillæg, eventuel resultatløn og pensionsbidrag på 17,1 %. 
 
Ansøgning og oplæg
Din ansøgning skal indeholde en højest 3 siders redegørelse for dine tanker og ideer om fakultetets udvikling og din rolle heri inden for uddannelsesområdet i de kommende år 
 
Ansøgningsfrist og kontaktinformation
 
Ansøgningsfrist for stillingen er torsdag den 20. april 2017 (kl. 23.59)
 
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til dekan Troels Østergaard Sørensen på telefon 35 323535 eller 28753535 eller til konsulent Susanne Bentkjær; Mercuri Urval, telefon 21252314
 
Læs mere om fakultetet på www.samf.ku.dk  og om universitetet på www.ku.dk
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Ansættelsesprocedurer
Dekanen nedsætter er ansættelsesudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtalerne og rådgive dekanen om ansættelsen. 
 
Første runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 8. maj 2017, medens 2 runde af samtaler forventes gennemført onsdag den 17. maj og fredag den 19. maj 2017. Udvælgelsesprocessen vil kunne omfatte relevante test og tilhørende individuelle tilbagemeldinger. 
 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via KU’s jobportal http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/ledelse/ Når du finder opslaget på KU’s jobportal, vil der være en ”Søg stillingen” formular, som du skal anvende til fremsendelse af ansøgningen elektronisk. 
 
Bemærk venligst, at der kun kan uploades én fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori, så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word)
 
Du kan uploade din ansøgning indtil midnat den 20. april. Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vurderes ikke.
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet driver forskning og undervisning inden for de samfundsvidenskabelige discipliner økonomi, statskundskab, antropologi, sociologi og psykologi. Besøg fakultetet på www.samf.ku.dk  for yderligere oplysninger.
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Troels Østergaard Sørensen

Info

Ansøgningsfrist: 20-04-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-08-2017
Afdeling/Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Søg i stillinger