Ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Jobportal DK > Administrative & forskningsunderstøttende stillinger > Ledelse

Genopslag Institutleder til Niels Bohr Institutet

Niels Bohr Institutet søger en fremragende institutleder med interesse for forskningsledelse og undervisning på højeste internationale plan.

Som leder af Niels Bohr Institutet er man frontfigur for en stor og internationalt anerkendt forskningsinstitution, med dybe rødder i det 20. århundredes opdagelser inden for kvantemekanik, astronomi, geofysik og biofysik. Man spiller en central rolle for udviklingen af hele det fysikfaglige område; for fagets forskningsmæssige udvikling, for uddannelsens kvalitet og indhold og for faget i relation til det omkringliggende samfund.

Om Niels Bohr Institutet
Niels Bohr Institutet (NBI) ved Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet er et af Københavns Universitets 40 institutter.
Niels Bohr Institutets forskning og undervisning spænder bredt og inkluderer astronomi, geo-, partikel-, kvante-, faststof- og biofysik.

Institutlederens profil
Institutlederen skal fungere og trives i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, udviklingsarbejde, formidling, ledelse og administration. Den ideelle kandidat:

•Har en vision for Niels Bohr Institutets fremtid og kender de globale tendenser inden for fysik og kan fremme instituttet ved at kombinere instituttets eksisterende styrker med de kommende tendenser og udfordringer inden for forskning og uddannelse i fysik.
•Har fokus på at faget fysik, sammen med matematik og datalogi, spiller en central rolle i mange tværfaglige projekter og i udviklingen af universitetets rolle som en partner for det omkringliggende samfund.
•Har erfaring, interesse, evner og visioner for ledelse.
•Har opnået gode resultater med tiltrækning af ekstern finansiering og har evner til at kommunikere og repræsentere instituttet over for beslutningstagere på alle niveauer samt skabe interesse for instituttets forskningsområder hos beslutningstagere og i offentligheden.
•Har en stærk videnskabelig profil af høj international kvalitet inden for Niels Bohr Institutets forskningsområder og er internationalt anerkendt for at være førende og excellent inden for sit faglige speciale.
•Har erfaring med at undervise inden for de fysiske fag og har demonstreret lyst og engagement til at udvikle kurser og har vejledt på universitetsniveau.
•Niels Bohr Institutet er en international arbejdsplads, og på instituttet er arbejdssproget i vidt omfang engelsk. Imidlertid er forvaltningssproget på SCIENCE og KU fortsat dansk, og derfor er det nødvendigt, at institutlederen kan tale, skrive og forstå dansk.

Læs mere om organisationen, opgaverne og rekrutteringsprocessen i job- og personprofil. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at besøge Niels Bohr Institutet, og du kan fortroligt henvende dig til dekan John Renner Hansen (e-mail: dekan@science.ku.dk  tlf. 3533 2001), hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansættelsesforhold
Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. Hertil kommer efter nærmere aftale et åremålstillæg, kvalifikationstillæg samt pensionsbidrag på 17,1 %.

Omfanget af forsknings- og undervisningsaktiviteter under ansættelsen aftales med dekanen. Efter ansættelsens udløb er der mulighed for at overgå til en fast videnskabelig stilling (lektor eller professor) ved instituttet.

Ansøgning
Ansøgning skal sendes via stillingsopslaget på KU’s Jobportal senest den 1. juni 2017. Klik på linket ’SØG STILLINGEN’ nederst i opslaget.

Ansøgningen skal indeholde dit CV og en redegørelse (max. tre sider) for din vision for instituttet, herunder vigtige elementer i en forsknings- og uddannelsesstrategi, ledelsesopgavens varetagelse og organisering af instituttet.

Tidligere indsendte ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes.

Vi forventer at holde samtaler d. 12. og 19. juni 2017. Tiltrædelse efter nærmere aftale, dog senest i løbet af vinteren 2017-2018.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

John Renner Hansen

Info

Ansøgningsfrist: 01-06-2017
Ansættelsesform: Tidsbegrænset periode
Ansættelsesdato: 01-09-2017
Afdeling/Sted: Fakultetssekretariatet

Søg i stillinger