Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Eksterne lektorater til Medicin og Teknologi

Ved Institut for Klinisk Medicin, SUND, er to 3-årige eksterne lektorater (mulighed for varig ansættelse) ledige til besættelse pr. 1. september 2018. De eksterne lektorer skal undervise på uddannelsen civilingeniør i Medicin og Teknologi fælles med DTU.  
 
De eksterne lektorer skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre holdundervisning og/eller forelæsninger, samt bidrage til udarbejdelse og retning af eksamensopgaver og andre evalueringer.  
 
Kvalifikationskrav
Ud over relevant kandidateksamen, specialisering og forskeruddannelse forudsættes faglig kompetence inden for datalogi, fysik eller civilingeniør og særlige kvalifikationer i avanceret billeddannelse.  
 
Da undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgerne medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed.  
 
Da Københavns Universitet lægger vægt på forskningsbaseringen af vores uddannelser, vil kandidater med forskeruddannelse (ph.d. grad) og/eller aktuel forskningsaktivitet blive foretrukket. Undervisningssprog er dansk men den, der ansættes, skal kunne tale og skrive flydende engelsk.  
 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår  
Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet.  
 
Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal inklusive forberedelse på mindst 100 og maksimalt 500 timer pr. undervisningsår. Timetallet fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse. Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 252,38 kr. plus feriegodtgørelse.  
 
Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte klinisk professor Liselotte Højgaard liselotte.hoejgaard@regionh.dk tlf. 35 45 42 15.  
 
 
Procedure
Send ansøgning via linket nedenfor senest 27. maj 2018. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Ansøgerne skal fremsende CV med oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed og publikationsliste over videnskabelig produktion. Publikationer skal ikke medsendes.  
 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.  
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere.Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskning områder lige fra molekylære studier til samfundsstudierbidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Liselotte Højgaard

Info

Ansøgningsfrist: 27-05-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Søg i stillinger