Undervisningsstillinger

Undervisningsstillinger omfatter bl.a. undervisningsassistenter, eksterne lektorer og visse kliniske stillinger.

Vi tilbyder faglige udfordringer i et dynamisk og internationalt orienteret miljø og stræber efter at give alle undervisere mulighed for at udfolde og udvikle deres talent i en professionelt drevet organisation.

Bemærk, at på nogle områder opslås undervisningsstillinger især i april og oktober.

STILLING FAKULTET STED ANSØGNINGSFRIST
Eksternt lektorat i medicinsk sociologi og epidemiologi, 3. semester kandidat, Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Folkesundhedsvidenskab 25-04-2024
Det Juridiske Fakultet søger studerende til opgaven som gruppevejleder for 1. års studerende på den juridiske bacheloruddannelse Det Juridiske Fakultet Det Juridiske Fakultet 28-04-2024
Instruktorer til Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for psykologi 29-04-2024
Tandlæger til klinisk undervisning – Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Institut / Tandlægeskolen 30-04-2024
TEACHING ASSISTANTS for MSc SOCIAL DATA SCIENCE Det Samfundsvidenskabelige Fakultet SODAS 30-04-2024
Opslag af eksternt lektorat til Master of Headache Disorders Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Klinisk Medicin 30-04-2024
Eksterne lektorer i matematik søges til Institut for Matematiske Fag i studieåret 2024/2025 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Department of Mathematical Sciences 01-05-2024
Undervisningsassistent eller ekstern lektor i Nytestamentlig Eksegese 3 Det Teologiske Fakultet Det Teologiske Fakultet 01-05-2024
Undervisningsassistent eller ekstern lektor i Nytestamentlig Eksegese 1 Det Teologiske Fakultet Det Teologiske Fakultet 01-05-2024
Undervisningsassistent eller ekstern lektor i Dogmatik med økumenisk teologi 1 Det Teologiske Fakultet Det Teologiske Fakultet 01-05-2024
Sociologisk Institut søger en hjælpelærer fra efterårssemesteret 2024 - tidsubegrænset Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Sociologisk Institut 02-05-2024
Sociologisk Institut søger hjælpelærere fra efterårssemesteret 2024 - 15.08.2024-14.08.2025 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Sociologisk Institut 02-05-2024
Instruktorater på Institut for Matematiske Fag, blok 1 og 2, efterår 2024 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Department of Mathematical Sciences 05-05-2024
Kliniske lektorer med funktion som innovationsambassadører Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Klinisk Medicin 05-05-2024
2 Eksterne lektorater ved Institut for Idræt og Ernæring Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Idræt og Ernæring 22-05-2024