Undervisningsstillinger

Undervisningsstillinger omfatter bl.a. undervisningsassistenter, eksterne lektorer og visse kliniske stillinger.

Vi tilbyder faglige udfordringer i et dynamisk og internationalt orienteret miljø og stræber efter at give alle undervisere mulighed for at udfolde og udvikle deres talent i en professionelt drevet organisation.

Bemærk, at på nogle områder opslås undervisningsstillinger især i april og oktober.

STILLING FAKULTET STED ANSØGNINGSFRIST
Undervisningsassistent til undervisning i mavetarmfysiologi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet BMI 17-07-2019
Et eksternt lektorat til undervisning i mavetarmfysiologi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet BMI 17-07-2019
Et eksternt lektorat til hesterelateret undervisning på uddannelserne i husdyrvidenskab, animal science og veterinærmedicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet IVH 24-07-2019
Ekstern lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 24-07-2019
Undervisningsassistent til kurset i spørgeskemakonstruktion på FSVs kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Folkesundhedsvidenskab 31-07-2019
Eksterne lektorater til undervisning i Biostatistisk Afdeling Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Folkesundhedsvidenskab 01-08-2019
Institut for Plante- og Miljøvidenskab søger hjælpelærere til studiecafé for førsteårs-bachelorstuderende pr. 1. september 2019 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Plante- og Miljøvidenskab 01-08-2019
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger et antal undervisningsassistenter/studenterundervisere til ansættelse pr. 1. september 2019 til varetagelse af undervisning på kursus i Cellens Kemiske Komponenter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin 01-08-2019
Eksterne lektorater på Datalogisk Institut, Københavns Universitet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Department of Computer Science 11-08-2019
Undervisningsassistenter til kurserne statistik og introduktion på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Folkesundhedsvidenskab 12-08-2019
Undervisningsassistenter til undervisning i Excitable Celler på kurset i centralnervesystemets struktur og funktion på medicinstudiet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Neurovidenskab 12-08-2019
Kliniske lærere (tutorlæge) i almen medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Folkesundhedsvidenskab 15-08-2019
Kliniske lektorer med funktion som Innovationsambassadør til Institut for Klinisk Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Klinisk Medicin 31-08-2019
Fire hjælpelærere ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab 01-09-2019