Undervisningsstillinger

Undervisningsstillinger omfatter bl.a. undervisningsassistenter, eksterne lektorer og visse kliniske stillinger.

Vi tilbyder faglige udfordringer i et dynamisk og internationalt orienteret miljø og stræber efter at give alle undervisere mulighed for at udfolde og udvikle deres talent i en professionelt drevet organisation.

Bemærk, at på nogle områder opslås undervisningsstillinger især i april og oktober.

STILLING FAKULTET STED ANSØGNINGSFRIST
Underviser i klimatilpasning til uddannelsen Urban landskabsingeniør Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Skovskolen ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 29-11-2020
Studieadjunkt/studielektor i klimatilpasning til uddannelsen Urban landskabsingeniør Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Skovskolen ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 29-11-2020
Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet søger 5 undervisningsassistenter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Biomedicinsk Institut 01-12-2020
Håndskriftslæsningsinstruktører ved Saxo instituttet Det Humanistiske Fakultet SAXO-institut 10-12-2020
Undervisningsassistent Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Idræt og Ernæring 13-12-2020
Undervisningsassistent Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi” Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Idræt og Ernæring 13-12-2020
Instruktorer/hjælpelærere Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Nørre Campus 14-12-2020
Eksterne lektorer ved Institut for Naturfagenes Didaktik Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Department of Science Education 03-01-2021