Alle ledige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Alle ledige stillinger

Barselsvikar til Rektorsekretariatet på Københavns Universitet

Rektorsekretariatet på Københavns Universitet leverer som nærmeste stab for rektoratet og universitets­direktøren strategisk sparring og daglig understøttelse til Københavns Universitets daglige ledelse og bestyrelse.  
 
Københavns Universitet har pr. 1. januar 2018 fået en ny og ambitiøs strategi ”Talent og samarbejde – strategi 2023”, der skal fastholde og udvikle KU’s position som et af Europas bedste universiteter. 
 
Sekretariatets opgaver består – med strategien som den samlende ramme -  i at servicere og rådgive ledelsen og den øvrige organisation, hvor sekretariatet har en koordinerende funktion på tværs af universitetets Fællesadministration.  
 
Vi har en stilling som barselsvikar ledig til besættelse pr. 6. august 2018. Vikariatet løber frem til 30. april 2019 med mulighed for forlængelse.
 
Som barselsvikar i Rektorsekretariatet bliver dine vigtigste opgaver at understøtte direktionens møder i dialog med universitetets øvrige organisation og ledelseslag. 
 
Du skal primært 
 • Forberede, understøtte afvikling af, og følge op på, møderne i universitetets ledelsesteam, der består af rektorat, universitetsdirektør og dekaner.  
 • Koordinere og forberede sager til behandling i ledelsesteamet og rektoratet generelt. 
 • Forberede - og i samarbejde med organisationen og eventuelt eksterne parter -arrangere og afvikle temamøder, seminarer mv. for ledelsesteamet. 
 • Betjening af netværk mellem ledelsessekretariaterne på tværs af universitetet. 
 • Rådgive organisationen om procesplanlægning, herunder involvering af forskellige råd og udvalg. 
 • Koordinere og bidrage til universitetets årlige ledelsesberetning. 
 • Understøtte direktionen i den generelle mødeafvikling. 
 
Din profil 
 • Du har en relevant akademisk uddannelse og gerne erfaring med eller lyst til ledelsesbetjening.  
 • Du arbejder struktureret og har sans for organisering og processtyring og har mod på at hjælpe fællesadministration og fakulteter med koordination af sager og processer.  
 • Du har blik for præcis skriftlig formidling på både dansk og engelsk og har øje for detaljen. 
 • Du er en holdspiller, der lægger vægt på resultaterne, og i mindre grad har behov for selv at være i front. 
 • Du har diplomatiske evner og organisatorisk forståelse og kan lide det ansvar og rummer den fleksibilitet, der er forbundet med betjening af en topledelse. 
 • Du har kendskab til eller i al fald interesse for forsknings- og uddannelsespolitik og gerne viden om Københavns Universitet som organisation. 
 • Du kan lide at bidrage til det gode kollegaskab og et godt arbejdsmiljø i dagligdagen. 
 • Du kan være nyuddannet eller have et par års erfaring fra et lignende job. 
 
Om os 
Rektorsekretariatet ledes af en vicedirektør og består af 23 fuldtidsmedarbejdere og fire studentermedhjælpere inddelt på tre områder: Forkontor, Jura og Policy & Fora.  
Du kommer til at indgå i teamet Policy & Fora. Arbejdet foregår i et uformelt arbejdsmiljø, præget af godt humør og travlhed, og hvor vi lægger stor vægt på fælles ansvar for den samlede opgaveportefølje og på hjælpsomhed og sparring i teamet. Du vil desuden komme til at arbejde tæt sammen med ledelse og kolleger på tværs af KU’s seks fakulteter. 
 
Policy & Fora sekretariatsbetjener møder i bestyrelse, direktion, ledelsesteam, KU’s Senat og en række andre ledelses- og dialogfora med studenterorganisationer, eksterne interessenter mv. Årligt afvikles ca. 100 møder alene i de faste ledelsesfora. Policy & Fora understøtter og rådgiver desuden den øverste ledelse i generelle politiske og strategiske sager, koordinerer implementeringen af KU’s nye strategi og varetager opgaver som KU’s strategiske rammekontrakt, stakeholderrelationer, herunder kontakt til ministerier, organisationer mv., generel sagsbehandling og den løbende interne og eksterne kommunikation, såsom taler, debatindlæg, web og udvalgte arrangementer. 
 
Du kan læse mere om Rektorsekretariatet på https://velkommen.ku.dk/organisation/administration/rektorsekretariatet/  
 
Ansøgning mv
Stillingen er til besættelse pr. 6. august 2018. Ansættelse sker som fuldmægtig (barselsvikar) med en ugentlig arbejdstid på gennemsnitligt 37 timer. Løn og overenskomst i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.  
 
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til chef for Policy & Fora Vibeke Raaschou-Nielsen på tlf. 3533 6176, mobil 9356 5530 e-mail: vir@adm.ku.dk. 
 
Ansøgning skal sendes via Københavns Universitets jobportal http://jobportal.ku.dk senest den torsdag den 31. maj 2018. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 23-24. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Vibeke Raaschou-Nielsen
E-mail: vir@adm.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 31-05-2018
Ansættelsesdato: 06-08-2018
Afdeling/Sted: Fællesadministrationen

Søg i stillinger