Kontorelever til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Ønsker du en spændende uddannelse inden for offentlig administration og sagsbehandling? Og vil du gerne være en del af en dynamisk arbejdsplads med fagligt dygtige og passionerede medarbejdere? Så er du måske en af vores nye kontorelever, som der ifølge traditionen er rift om efter endt uddannelse. 
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – i daglig tale SCIENCE søger pr. 1. september 2019 to kontorelever til en varieret kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. På SCIENCE forsker og underviser vi inden for mange spændende områder der spænder lige fra mad, miljø, natur og dyrevelfærd til IT, idræt, genetik og astrofysik. SCIENCE er overordnet organiseret i et fakultetssekretariat og 11 institutter placeret centralt i København og på Frederiksberg.  
 
Vi arbejder hver dag på at styrke vores arbejdsmiljø, og vi har fokus på trivsel og det gode kollegaskab. Som medarbejder hos os har du flextid, gratis parkering, frugtordning, personaleforening og adgang til smukke, historiske omgivelser i vores forskellige placeringer i byen. 
 
Dine arbejdsopgaver som elev 
Vi garanterer dig et spændende og afvekslende uddannelsesforløb, hvor du vil rotere mellem to-fire enheder, eksempelsvis HR, Uddannelse, Forskning og Innovation og et af vores institutter. Du vil prøve kræfter med mange forskellige opgaver, bl.a.:   
 • Sagsbehandling i relation til ansættelse af nye medarbejdere 
 • Personaleadministration herunder ferie og fraværsregistrering 
 • Digital arkivering, elektronisk dokumenthåndtering og journalisering 
 • Mødeplanlægning og kalenderstyring 
 • Kommunikation med studerende og ansatte 
 • Kontering, fakturering og rejseafregning 
Dine arbejdsopgaver vil både bestå af selvstændige opgaver, og opgaver som løses i teams. Du vil igennem din elevtid få ansvar og passende udfordringer samt rig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.   
  
I hver enhed vil du være tilknyttet en oplæringsansvarlig, som også fungerer som din vejleder, og du vil få en bred kontaktflade med mange forskellige kollegaer og brugere – danske såvel som internationale.    
 
Vores nye elev  
Du bliver en del af en stor organisation med en omskiftelig og til tider hektisk hverdag, hvor mange interesser skal tilgodeses, og brugere betjenes. Du vil i din elevtid opleve vores organisation fra flere forskellige vinkler, og derfor er det vigtigt, at du:  
 • Er positiv, engageret og serviceminded 
 • Er god til at skabe relationer og i stand til at omgås forskellige typer mennesker 
 • Er lærenem, grundig og detaljeorienteret i din opgaveløsning 
 • Kan have mange bolde i luften, er opsøgende og har lyst til at tage et selvstændigt ansvar 
 • Har gode dansk- og it-kundskaber  
 • Er tryg ved at tale og skrive på engelsk 
Uddannelsesmæssige krav  
Du har bestået eller forventer at bestå EUX rettet mod kontor, et 5- eller 10 ugers kompetencegivende forløb for studenter (HHX hhv. STX, HTX og HF) eller et adgangsgivende grundforløb inden tiltrædelse den 1. september 2019.  
 
I uddannelsesforløbet indgår 15 ugers skolegang på Niels Brock inkl. studietur til Bruxelles samt den afsluttende fagprøve. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår    
Stillingen besættes efter løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK/Stat).  
 
Ansøgning 
Send din ansøgning bilagt CV og dokumentation for uddannelse via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest den 3. februar 2019.  Er du fyldt 25 år inden grundforløbets start (EUX/EUS), bedes du sende din realkompetencevurdering med din ansøgning.   
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 9.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Eva Ganvig, Fakultetssekretariatet på telefon 35 32 23 17.   
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Fakultetet har et årligt budget på godt 3 mia. kr. Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/ 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Eva Ganvig

Info

Ansøgningsfrist: 03-02-2019
Ansættelsesdato: 01-09-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: SCIENCE Fakultetssekretariat

Søg i stillinger