Studerende til digitalisering af bygningsområdet

Københavns Universitet, Campus Service (CAS) er i færd med at implementere nye digitale arbejdsgange indenfor Facilties Management (FM) og søger derfor en studerende til forskellige opgaver inden for digitalisering. 
Har du interesse inden for bygninger, dokumentation og data? Er du struktureret og grundig i din opgaveløsning? Har du erfaring med strukturering af bygningsfaglige data?  
 
CAS Drift og digitalisering (CDD) bidrager til optimering af anvendelsen af KU´s 1 mio. m2 med bl.a. arealdata, nye digitale arbejdsgange og relevante standarder og klassificeringer. 
 
Der søges en engageret studerende, der for eksempel læser til civil- eller diplomingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt inden for byggeri, bygningsdesign eller bygningsteknik. 
 
Generelt om arbejdet 
Opgaverne er primært centreret omkring at strukturere, opdatere og redigere data, tegninger og modeller for KU´s bygninger, og manualer og vejledninger, som understøtter dette. 
Du vil få mulighed for at prøve dine kræfter af i praksis og du vil få en forståelse for vigtigheden af et afgrænset og korrekt datagrundlag for arbejde på bygningsområdet. 
 
Typiske opgaver:  
 • Import og ændringer af nye og eksisterende bygningers tegninger, BIM-modeller og arealdata i FM-system. 
 • Eksportere data og rapporter fra FM-system. 
 • Opdatere manualer og vejledninger 
 • Deltage i afprøvning og kvalitetssikring af nye funktioner i FM-systemet
Kvalifikationer 
 • Interesse for bygningsfaglige data, herunder arealdata, geodata, mm. 
 • Bruger af CAD, Revit og Excel, evt. erfaring med dataudtræk 
 • Systematisk og struktureret 
 • Interesse for sammenhæng mellem data og tegninger/modeller (objektorienteret) 
 • Bygningsfaglig studerende
   
Om KU CAS  
Et af vores mål er at understøtte væsentlige processer digitalt og objektorienteret således kan KU’s brugere tilgå informationer på en enkel måde. 
I CAS er vi bl.a. bygningsingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere, som administrerer informationer om KU’s bygninger. 
 
Læs mere om KU CAS på http://cas.ku.dk/ 
 
Arbejdssted: Store Kannikkestræde 18, 1169 København K 
Arbejdstid: Mindst 1 hel dag om ugen. Der er mulighed for at arbejde op til 15 timer i gennemsnit om ugen og dermed også mere arbejde i ferierne. Vi er fleksible mht. arbejdstid i eksamensperioden. 
 
Løn  
Aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere HK (§35). Du vil blive indplaceret som studerende HK med en starttimeløn på kr. 123,04. Den faktiske aflønning afhænger af din anciennitet. 
 
Ansøgning  
Upload en kort ansøgning og et CV senest d. 18. januar 2019.  
Samtaler er planlagt til 24. januar 2019, men vi indkalder ad-hoc efter behov. 
 
Spørgsmål? 
Kontakt: Heidi Hardis 
Specialkonsulent / Space Manager / Arkitekt MAA, Cand Arch.  
heidi.hardis@adm.ku.dk /mobil: 93 56 54 06
 
Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479, og hører med sine ca. 40.000 studerende og 9.000 ansatte til de største i Norden og de højest rangerende i Europa.  
Universitetet består af seks fakulteter, som omfatter humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. www.ku.dk
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Heidi Hardis

Info

Ansøgningsfrist: 18-01-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2019
Afdeling/Sted: Fællesadministrationen

Søg i stillinger