Ekstern lektor til Dansk litteratur ved NorS

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet søger en ekstern lektor til ansættelse pr. 1. februar 2019 med undervisning inden for følgende faglige område: 
 
Dansk litteratur
Ubegrænset ansættelse, med henblik på undervisning i dansk litteraturanalyse. 
Erfaring med litteraturanalyseundervisning inden for rammerne af en Dansk-uddannelse og erfaring med undervisning i danskfaget i gymnasieskolen vægtes højt. 
 
Arbejdsopgaver  
  • Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver.
  • Du vil selvstændigt skulle tilrettelægge og gennemføre undervisning, eksamination og vejledning af studerende og andre evalueringer inden for det faglige område du er ansat i.
  • Der forekommer undervisning på bacheloruddannelse, kandidatuddannelse og eventuelt undervisning på Åbent universitet.   
 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår 
I henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet. 
Timelønnen er 265,53 kroner plus feriegodtgørelse. 
 
Du vil som et led i rekrutteringsprocessen få tilsendt en faglig vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling som du søger.   
 
Ansættelse 1. februar 2019. 
 
Yderligere oplysninger
Om fagområderne kan du finde i de relevante studieordninger på: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/ 
 
Eventuelle spørgsmål til stillingerne kan stiles til studieledersekretær Dorte Ostenfeld, på nors-studieledelse@hum.ku.dk eller telefonisk på 35328313.
 
Om os 
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab er, nationalt og internationalt, et ledende og dynamisk miljø for forskning, uddannelse og formidling af viden inden for: Dansk litteratur, sprog og medier (herunder fagdidaktik), Skandinaviske studier (herunder Finsk), Audiologopædi, Kønsstudier samt Sprogvidenskab (herunder Indoeuropæisk, Lingvistik, Sprogpsykologi samt IT & Cognition). Yderligere oplysninger om instituttet, inkl. institutkontrakten, fås på hjemmesiden: www.nors.ku.dk
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Dorte Ostenfeld

Info

Ansøgningsfrist: 17-01-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2019
Afdeling/Sted: Institut for Nordiske Studier og Sprog

Søg i stillinger