Niels Bohr Institutet søger 2 studenterstudievejledere fra 1. februar 2019 til at organisere og afholde instituttets arrangementer for folkeskoleelever og gymnasieelever

Kandidaten 
Vi søger studerende med godt kendskab til fysikstudiet, gerne studerende på 2. eller 3. studieår. Du skal være udadvendt, ansvarsbevidst, god til at organisere og til at have med unge at gøre. 
 
Jobbet 
NBI har erhvervspraktik for 9.-klasseelever i mellemugerne mellem blok 1 og 2 (uge 46) samt blok 2 og 3 (uge 5). Eleverne kommer fra hele landet og samles i hold på ca. 35 praktikanter. Forløbet består af en uge med oplæg, laboratorieforsøg og observationstur med overnatning i en hytte. Eleverne er meget motiverede og interesserede i fysik, og der er altid fuldt optag. 
 
NBI afholder også studiepraktik i oktober måned (uge 43) for ca. 50 gymnasieelever, der besøger NBI i tre dage, hvor de er med til rigtige forelæsninger, besøger laboratorier og hører forskerne fortælle om deres arbejde. 
 
Skole- og studiepraktikforløbene udgør hovedparten af arbejdsopgaverne, og arbejdet består primært i at arrangere, planlægge og koordinere begge forløb samt observationsturen. Desuden er man med sammen med eleverne i hele praktikugen. Der er altid to studerende sammen om arbejdet. 
 
Derudover indebærer arbejdet også at hjælpe NBIs kommunikationsafdeling med at arrangere og afholde Åbent Hus- arrangement for potentielle nye studerende i starten af foråret. Der kan evt. forekomme andre opgaver i forbindelse med afdelingens rekrutterings aktiviteter. 
 
Som studenterstudievejleder er der plads til at få ideer, forbedringer og ambitioner om at udvide, og du har i høj grad ansvar for arrangementerne. 
 
Både forberedelser og afholdelse af praktikforløbene er lønnet. 
 
Arbejdsmængden er ca. 200 timer om året, primært fordelt på praktikugerne. Dvs. ansættelsen vil lyde på ca. 4 timer om ugen i gennemsnit. Dog vil det ugentlige timetal ikke overstige 15 timer medmindre det er i sommerferien. 
 
Begge stillinger er tidsubegrænsede og ansættelsen ophører når din indskrivning som studerende ophører. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (www.sul.nu) om ansættelsesvilkår for studerende ansat i visse stillinger ved de under Undervisningsministeriet hørende uddannelsesinstitutioner (SUL-overenskomsten). Timelønnen udgør kr. 192,34 (1. oktober 2018-niveau). 
 
Ansættelsen er betinget af at du er aktiv studerende. 
 
Ansøgning 
Ansøgning vedlagt CV og dokumentation skal sendes via jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), senest  17. januar 2019. Ansættelsessamtaler vil finde sted i ugerne efter ansøgningsfristen.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Spørgsmål vedr. stillingen kan stilles til Søren Jønsson Granat: granat@nbi.ku.dk 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Søren Jønsson Granat

Info

Ansøgningsfrist: 17-01-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2019
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Niels Bohr Institutet

Søg i stillinger