1 studentermedhjælp til klinisk rejsehold i Institut for Klinisk Medicin

Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet søger 1 studentermedhjælp til ansættelse pr. 1. februar 2019 til klinisk rejsehold. 
 
Arbejdsopgaver 
Arbejdet består i at varetage praktiske opgaver ifm. klinisk rejsehold, herunder:  
  • Varetage administrative opgaver for det kliniske rejsehold
  • Indkaldelse til besøg på hospitalsafdelingerne
  • Praktisk organisering og koordinering af besøg på hospitalsafdelingerne
  • Opfølgning efter besøgene på hospitalsafdelingerne
  • Forskningsrelateret arbejde ifm. publikation af rejseholdets arbejde, herunder statistik, protokol og artikelskrivning 
Dine kompetencer  
Du skal have bestået din bacheloreksamen i medicin, have erfaring med både administrative forskningsrelaterede områder og desuden være serviceorienteret og god til at samarbejde.  
 
Ansættelsesforhold 
Arbejdsstedet er klinisk rejsehold i Institut for Klinisk Medicin. Ansættelsesstedet er Institut for Klinisk Medicin, Panum Instituttet. 
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund/Foreningen af Danske Lægestuderende for studenterundervisere ved universiteterne med tilhørende protokollat. 
Studentermedhjælpere aflønnes pr. arbejdstime med følgende beløb: 161,58 (Oktober 2018 niveau). 
Du er ved ansættelsen indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse, og ophører uden yderligere varsel ved ophør af din indskrivning. 
 
Yderligere oplysninger 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til viceinstitutleder Peter Bytzer, Institut for Klinisk Medicin, tlf.: 47 32 24 14, mail: pmby@regionsjaelland.dk
 
Ansøgning mv. 
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden https://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 17. januar 2019.  
 
Din ansøgning SKAL indeholde: 
  • en motiveret ansøgning
  • et CV 
  • bevis på indskrivning (kan trækkes på kunet i selvbetjæningen - resultater) 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 17-01-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2019
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Medicin

Søg i stillinger